نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نقاشیام_راپید (۲ تصویر)

🚫 #نقاشیام_راپید🌼

🚫 #نقاشیام_راپید🌼

۲ هفته پیش
5K
🚫 #نقاشیام_راپید #الیف شافاک🌼♥️ کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است. ترسان و لرزان گام بر می دارد. با خودش می گوید: مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق اینطور است ؟ ...

🚫 #نقاشیام_راپید #الیف شافاک🌼♥️ کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است. ترسان و لرزان گام بر می دارد. با خودش می گوید: مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق اینطور است ؟ تنها چیزی که عشق می گوید این است: خودت را رها کن. بگذار برود! عقل ...

۲ هفته پیش
11K