نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نقطه_سر_خط (۲ تصویر)

#نقطه_سر_خط .... قدیم تر ها می گفتند سیاست پدر و مادر نداره ...و کلمه سیاس هم به معنی فریب کار ، دغل باز ،اهل زد و بند معنی میشد و از این رو بسیاری از ...

#نقطه_سر_خط .... قدیم تر ها می گفتند سیاست پدر و مادر نداره ...و کلمه سیاس هم به معنی فریب کار ، دغل باز ،اهل زد و بند معنی میشد و از این رو بسیاری از روحانیون از ورود به عرصه سیاست خود داری میکردند .... تا رسید به شعار :سیاست ...

۲ هفته پیش
32K

"چقدر" "دلم" "تمام" "شدن" "میخواهد" "از" "آن" "تمام" "شدن هایی" "که" "بشود" "..."نقطه "سرخط"،،، "و آنگاه" "دیکته" "تمام" "شود" "و" "من" "دیگر" ""آغاز"" "نشوم"،، #آغاز #پایان #زندگی #عشق #نقطه_سر_خط

۸ آبان 1398
6K