نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نوشین_جمشیدی (۷۰ تصویر)

یک شهر خبر شد که تویی بی خبر از منی #نوشین_جمشیدی

یک شهر خبر شد که تویی بی خبر از منی #نوشین_جمشیدی

۱ هفته پیش
5K
☘☘‌چشم ها را می توان بست و ندید یا نخواست، یا نگفت، چه کنیم، با هجومی که نامش یاد است #نوشین_جمشیدی 🌸🌸

☘☘‌چشم ها را می توان بست و ندید یا نخواست، یا نگفت، چه کنیم، با هجومی که نامش یاد است #نوشین_جمشیدی 🌸🌸

۲ هفته پیش
5K
خـودت بیـا...! خیالـت بـرای صبـرِ انــدوهِ «پنجشنبـه ها» کـم اسـت! #نوشین_جمشیدی

خـودت بیـا...! خیالـت بـرای صبـرِ انــدوهِ «پنجشنبـه ها» کـم اسـت! #نوشین_جمشیدی

۳ هفته پیش
2K
از تاریکی ِ قهوه که لبریز شد فنجانم ، تازه دیدم روشنی از صبح نه ؛ از چشم تو بوده . #نوشین_جمشیدی

از تاریکی ِ قهوه که لبریز شد فنجانم ، تازه دیدم روشنی از صبح نه ؛ از چشم تو بوده . #نوشین_جمشیدی

۲۲ خرداد 1398
9K
نام آن فصل چه بود ؟ که

نام آن فصل چه بود ؟ که "تــو" می آمدی و ... من می شکفتم بار ها ؟ #نوشین_جمشیدی #عکس_نوشته

۲۹ اردیبهشت 1398
4K
نام آن فصل چه بود ؟ که

نام آن فصل چه بود ؟ که "تــو" می آمدی و ... من می شکفتم بار ها ؟ #نوشین_جمشیدی #مدل_لباس

۲۹ فروردین 1398
5K
#تُ را ساده دوست دارم، آسان و بی هیاهو #تُ را اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم #نوشین_جمشیدی❣

#تُ را ساده دوست دارم، آسان و بی هیاهو #تُ را اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم #نوشین_جمشیدی❣

۱۶ فروردین 1398
23K
#نوشین_جمشیدی آرزو کردم سرخی آتش بوسه ات باشد بر گونه ی زرد

#نوشین_جمشیدی آرزو کردم سرخی آتش بوسه ات باشد بر گونه ی زرد

۲۹ اسفند 1397
9K
ممنوعه ها ، همیشه زیبا یند... مثل نگاه تو ، برای من مثل لبان من ، برای تو مثل عشق ، برای ما مثل این شعر ، برای آنها #نوشین_جمشیدی

ممنوعه ها ، همیشه زیبا یند... مثل نگاه تو ، برای من مثل لبان من ، برای تو مثل عشق ، برای ما مثل این شعر ، برای آنها #نوشین_جمشیدی

۴ اسفند 1397
5K
تو را ساده دوست دارم، آسان و بی هیاهو تو را اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم♥️ #نوشین_جمشیدی

تو را ساده دوست دارم، آسان و بی هیاهو تو را اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم♥️ #نوشین_جمشیدی

۲۸ بهمن 1397
10K
تـــو را ساده دوست دارم، آسان و بی هیاهو تورا اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم... #نوشین_جمشیدی

تـــو را ساده دوست دارم، آسان و بی هیاهو تورا اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم... #نوشین_جمشیدی

۲۴ دی 1397
11K
نه بوسه می خواهد نه نوازش به که باید گفت این ، زن... فقط قدری نسیم می خواهد، که بوزد میان خودش و آرزو هایش... #نوشین_جمشیدی

نه بوسه می خواهد نه نوازش به که باید گفت این ، زن... فقط قدری نسیم می خواهد، که بوزد میان خودش و آرزو هایش... #نوشین_جمشیدی

۲۱ آذر 1397
3K
‌چشم ها را مییتوان بست و ندید یا نخواست، یا نگفت، چه کنیم ، با هجومی که نامش یاد است... #نوشین_جمشیدی

‌چشم ها را مییتوان بست و ندید یا نخواست، یا نگفت، چه کنیم ، با هجومی که نامش یاد است... #نوشین_جمشیدی

۳ آذر 1397
9K
‌ ‌ سه شنبه نارنجی است یک میانجی ... بین سرخی ، سه روز دیدنت و زردی روز های نبودنت #نوشین_جمشیدی

‌ ‌ سه شنبه نارنجی است یک میانجی ... بین سرخی ، سه روز دیدنت و زردی روز های نبودنت #نوشین_جمشیدی

۲۴ مهر 1397
8K
حضورت سه گانه باران است می آیی ... خاطره می شوی ... نمی مانی . #نوشین_جمشیدی

حضورت سه گانه باران است می آیی ... خاطره می شوی ... نمی مانی . #نوشین_جمشیدی

۱۳ مهر 1397
6K
چشم ها را میتوان بست و ندیـد یا نخواست یا نگفت چه کنیم با هجومی که نامش

چشم ها را میتوان بست و ندیـد یا نخواست یا نگفت چه کنیم با هجومی که نامش" یاد" است #نوشین_جمشیدی

۶ مهر 1397
6K
🌹 تو را ساده دوست دارم آسان‌ و بی هیاهو .. تو را اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم ... . 👤#نوشین_جمشیدی

🌹 تو را ساده دوست دارم آسان‌ و بی هیاهو .. تو را اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم ... . 👤#نوشین_جمشیدی

۱۰ شهریور 1397
7K
دهان که باز می کنم نمی دانم چطور ناگهان تمام نام های دلنشین ؛ تو را پیدا می کنند ... #نوشین_جمشیدی

دهان که باز می کنم نمی دانم چطور ناگهان تمام نام های دلنشین ؛ تو را پیدا می کنند ... #نوشین_جمشیدی

۶ شهریور 1397
8K
تــــــــــو را ساده دوست دارم آسان و بی هیاهو ترا اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقت شمردن کم می آورم دوست دارم #نوشین_جمشیدی

تــــــــــو را ساده دوست دارم آسان و بی هیاهو ترا اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقت شمردن کم می آورم دوست دارم #نوشین_جمشیدی

۲۶ مرداد 1397
4K
یک زن ... تنها یک زن نیست یک دنیاست... بیهوده تلاش نکن به پایانش برسی... #نوشین_جمشیدی

یک زن ... تنها یک زن نیست یک دنیاست... بیهوده تلاش نکن به پایانش برسی... #نوشین_جمشیدی

۱۲ مرداد 1397
6K