نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نپرسیدن (۱ تصویر)

مسعود نوروزی راهی (ارتباط شناس): به نام صلح خونین ترین جنگ ها را راه می اندازند و به نام خدا شیطانی ترین جنایت ها را مرتکب می شوند و هیچکس نمی پرسد آن طفل معصوم ...

مسعود نوروزی راهی (ارتباط شناس): به نام صلح خونین ترین جنگ ها را راه می اندازند و به نام خدا شیطانی ترین جنایت ها را مرتکب می شوند و هیچکس نمی پرسد آن طفل معصوم که کشته شد چه خطری برای صلح داشت و کدام نافرمانی خدا را مرتکب شده ...

۲۹ مرداد 1398
3K