نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نگـاه (۵ تصویر)

‍ برادر شهیدم! وقتی #نگـاه تـو به مـن دوختـه شده، نباید دست از پا خطا کنـم تـو هم شهیدی هم #شـاهـدی و هم سنگ صبور بی قراری های من... #شبتون_شهدایی🌷🌷🌷 🌷شهید سجاد زبرجدی🌷 #عمار #یازینب_س

‍ برادر شهیدم! وقتی #نگـاه تـو به مـن دوختـه شده، نباید دست از پا خطا کنـم تـو هم شهیدی هم #شـاهـدی و هم سنگ صبور بی قراری های من... #شبتون_شهدایی🌷🌷🌷 🌷شهید سجاد زبرجدی🌷 #عمار #یازینب_س

۸ آبان 1396
8K
برادر شهیدم! وقتی #نگـاه تـو به مـن دوختـه شده، نباید دست از پا خطا کنـم تـو هم شهیدی هم #شـاهـدی و هم سنگ صبور بی قراری های من... #شهدا_همیشه_نگاهی

برادر شهیدم! وقتی #نگـاه تـو به مـن دوختـه شده، نباید دست از پا خطا کنـم تـو هم شهیدی هم #شـاهـدی و هم سنگ صبور بی قراری های من... #شهدا_همیشه_نگاهی

۶ آبان 1396
7K
برادر شهیدم! وقتی #نگـاه تـو به مـن دوختـه شده، نباید دست از پا خطا کنـم تـو هم شهیدی هم #شـاهـدی و هم سنگ صبور بی قراری های من... 👇🌷 https://telegram.me/joinchat/BsX9fjvR35pWMG3nh2Aq6A 👆🕊

برادر شهیدم! وقتی #نگـاه تـو به مـن دوختـه شده، نباید دست از پا خطا کنـم تـو هم شهیدی هم #شـاهـدی و هم سنگ صبور بی قراری های من... 👇🌷 https://telegram.me/joincha... 👆🕊

۱۴ مهر 1396
4K
برادر شهیدم! وقتی #نگـاه تـو به مـن دوختـه شده، نباید دست از پا خطا کنـم تـو هم شهیدی هم #شـاهـدی و هم سنگ صبور بی قراری های من..... #رفیق_شهید #شهید_امیر_حاج_امینی #قرارگاه_امیر_المومنین_ایلام #شهید_گمنام #یه_روز_خوب #بهمن_95

برادر شهیدم! وقتی #نگـاه تـو به مـن دوختـه شده، نباید دست از پا خطا کنـم تـو هم شهیدی هم #شـاهـدی و هم سنگ صبور بی قراری های من..... #رفیق_شهید #شهید_امیر_حاج_امینی #قرارگاه_امیر_المومنین_ایلام #شهید_گمنام #یه_روز_خوب #بهمن_95

۸ تیر 1396
8K
🏀🏀🏀MøBïñā🏀🏀🏀: @eskilove😊 ••••••••••• 🍃🍭📝 👨🏻چیتـه بـاز چـپ چـپ #نگـاه مـیکنـی؟😐 👧🏻مـن #خـونهـ نبـودم چیـکار کـردی؟😑 👨🏻اوهـ شـتـ…هیچـی بخـدا در #فـراقهـ دوریتـ جـ ـقـ زدمـ😂 👧🏻جیـــــــغ…خیـلـی #غلطـ کـردی تـو.😡 👨🏻چـرا #دعـوا میکنـی خـو…نبـودی به آقـات بـرسـی ...

🏀🏀🏀MøBïñā🏀🏀🏀: @eskilove😊 ••••••••••• 🍃🍭📝 👨🏻چیتـه بـاز چـپ چـپ #نگـاه مـیکنـی؟😐 👧🏻مـن #خـونهـ نبـودم چیـکار کـردی؟😑 👨🏻اوهـ شـتـ…هیچـی بخـدا در #فـراقهـ دوریتـ جـ ـقـ زدمـ😂 👧🏻جیـــــــغ…خیـلـی #غلطـ کـردی تـو.😡 👨🏻چـرا #دعـوا میکنـی خـو…نبـودی به آقـات بـرسـی دیه👅 👧🏻آخـه منـ بتـ چیـ بگـم؟رفـتی رو لبـاس #زیـره منـ جـ ـقـ زدی؟😖 👨🏻خـا دلـم ...

۳ شهریور 1395
9K