نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نیمه_ی_شعبان (۳ تصویر)

و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر انّ الارض یرثها عبادی الصالحون و ما بعد از تورات در زبور (داوود) نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و متصرف خواهند شد ...

و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر انّ الارض یرثها عبادی الصالحون و ما بعد از تورات در زبور (داوود) نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و متصرف خواهند شد #نیمه_ی_شعبان #عید #عدالت #عدل #وحدت #حزب_الله #حزبالله #من_انقلابی_ام عیدتون مبارک اللهم عجل لولیک الفرج کلمح ...

۱ اردیبهشت 1398
7K
#نیمه_ی_شعبان گل نرگس شکفت چلچله از شادمانی شب نخفت آبشار یک لحظه آرام شد ، نریخت تا که رازش با گل نرگس بگفت سرو حیران شد از آن فر و جلال ماه فرو مانده در ...

#نیمه_ی_شعبان گل نرگس شکفت چلچله از شادمانی شب نخفت آبشار یک لحظه آرام شد ، نریخت تا که رازش با گل نرگس بگفت سرو حیران شد از آن فر و جلال ماه فرو مانده در آن حسن جمال آسمان از شوق بارش سر گرفت کوه حیران ماند از آن عرف ...

۱ اردیبهشت 1398
5K
و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر انّ الارض یرثها عبادی الصالحون و ما بعد از تورات در زبور (داوود) نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و متصرف خواهند شد ...

و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر انّ الارض یرثها عبادی الصالحون و ما بعد از تورات در زبور (داوود) نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و متصرف خواهند شد #نیمه_ی_شعبان #عید #عدالت #عدل #وحدت #حزب_الله #حزبالله #من_انقلابی_ام عیدتون مبارک اللهم عجل لولیک الفرج کلمح ...

۱ اردیبهشت 1398
6K