نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هدیه_هادیزاده (۴ تصویر)

لطفا اگر حلقه ای در انگشت دست چپ ڪسی دیدید حیا ڪنید, دور شوید او حریم دارد, زندگی دارد او یڪ نفر را دارد ڪه در خانہ چشم بہ راهش است... #هدیه_هادیزاده

لطفا اگر حلقه ای در انگشت دست چپ ڪسی دیدید حیا ڪنید, دور شوید او حریم دارد, زندگی دارد او یڪ نفر را دارد ڪه در خانہ چشم بہ راهش است... #هدیه_هادیزاده

۷ روز پیش
10K
لطفا اگر حلقه ای در انگشت دست چپ ڪسی دیدید حیا ڪنید, دور شوید او حریم دارد, زندگی دارد او یڪ نفر را دارد ڪه در خانہ چشم بہ راهش است... #هدیه_هادیزاده

لطفا اگر حلقه ای در انگشت دست چپ ڪسی دیدید حیا ڪنید, دور شوید او حریم دارد, زندگی دارد او یڪ نفر را دارد ڪه در خانہ چشم بہ راهش است... #هدیه_هادیزاده

۳ دی 1395
8K
گاهی جلوی تپش قلبتان را بگیرید اندکی تامل کنید و به قلبتان دستور بدهید که برای تند تپیدن زود است یا اصلا تند تپیدن در این رابطه یک اشتباه محض است به او هشدار بدهید ...

گاهی جلوی تپش قلبتان را بگیرید اندکی تامل کنید و به قلبتان دستور بدهید که برای تند تپیدن زود است یا اصلا تند تپیدن در این رابطه یک اشتباه محض است به او هشدار بدهید که اگر امروز تند تپید ممکن است فردا به جای تپیدن خاموشی بگیرد .... #هدیه_هادیزاده

۱۵ مهر 1395
7K
گاهی جلوی تپش قلبتان را بگیرید اندکی تامل کنید و به قلبتان دستور بدهید که برای تند تپیدن زود است یا اصلا تند تپیدن در این رابطه یک اشتباه محض است به او هشدار بدهید ...

گاهی جلوی تپش قلبتان را بگیرید اندکی تامل کنید و به قلبتان دستور بدهید که برای تند تپیدن زود است یا اصلا تند تپیدن در این رابطه یک اشتباه محض است به او هشدار بدهید که اگر امروز تند تپید ممکن است فردا به جای تپیدن خاموشی بگیرد .... #هدیه_هادیزاده ...

۱۴ مهر 1395
5K