نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هر (۲۷۳۱ تصویر)

#هر نفسی از درون دلبر روحانیی عربده آرد مرا از ره پنهانیی فتنه و ویرانیم شور و پریشانیم برد مسلمانیم وای مسلمانیی #مولانای_جان 🌹

#هر نفسی از درون دلبر روحانیی عربده آرد مرا از ره پنهانیی فتنه و ویرانیم شور و پریشانیم برد مسلمانیم وای مسلمانیی #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
10K
#هر زمان عشق درآید که حریفان چونید؟! ما ز چون گفتن او واله و بی‌چون باشیم #مولانای_جان 🌹

#هر زمان عشق درآید که حریفان چونید؟! ما ز چون گفتن او واله و بی‌چون باشیم #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
6K
#هر جا به جهان تخم وفا برکارند آن تخم ز خرمنگه ما می‌آ رند هرجا ز طرب ساز نی بردارند آن شادی ماست آن خود پندارند #مولانای_جان 🌹

#هر جا به جهان تخم وفا برکارند آن تخم ز خرمنگه ما می‌آ رند هرجا ز طرب ساز نی بردارند آن شادی ماست آن خود پندارند #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
4K
#هر که عاشق دیدیش معشوق دان کو به نسبت هست هم این و هم آن #مولانای_جان 🌹

#هر که عاشق دیدیش معشوق دان کو به نسبت هست هم این و هم آن #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
4K
#خدایا امیدوار برگردونش هر کیو که ناامید به سمتت اومده

#خدایا امیدوار برگردونش هر کیو که ناامید به سمتت اومده

۲ هفته پیش
5K
#هر کسی... سزاوار فرصتی دیگر است... اما... نه برای همان اشتباه 👤 ویلیام فانکر

#هر کسی... سزاوار فرصتی دیگر است... اما... نه برای همان اشتباه 👤 ویلیام فانکر

۳ هفته پیش
4K
#هر از گاهی خودت را هرس کن شاخه های اضافیت را بزن پای تمام شاخه بریده هایت بایست تمام سختی هایت دردهایت خاطرات بدت را باغبانی کن سبک کن فکرت را از هر چه آزارت ...

#هر از گاهی خودت را هرس کن شاخه های اضافیت را بزن پای تمام شاخه بریده هایت بایست تمام سختی هایت دردهایت خاطرات بدت را باغبانی کن سبک کن فکرت را از هر چه آزارت میدهد...

۳ هفته پیش
2K
#هر که نهایت تلاش خود را برای رسیدن به هدف بکار گیرد، به تمام خواسته هایش می رسد. #امام علی (ع)

#هر که نهایت تلاش خود را برای رسیدن به هدف بکار گیرد، به تمام خواسته هایش می رسد. #امام علی (ع)

۳ هفته پیش
5K
#هر چقدرم که دختر خوشگلی باشی خوشگلتر از تو هم هست مهم اون پسریه که همه جوره تو رو بخوادت ):

#هر چقدرم که دختر خوشگلی باشی خوشگلتر از تو هم هست مهم اون پسریه که همه جوره تو رو بخوادت ):

۳ هفته پیش
3K
#هر کس هوس سخن فروشی داند من بنده ی آنم که خموشی داند... #مولانای_جان 🌹

#هر کس هوس سخن فروشی داند من بنده ی آنم که خموشی داند... #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
13K
#هر حیاتی که یک دمش عمرست چون برآید ز عشق شد جاوید #مولانای_جان 🌹

#هر حیاتی که یک دمش عمرست چون برآید ز عشق شد جاوید #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
6K
#هر دل که طواف کرد گرد در عشق هم کشته شد به آخر از خنجر عشق این نکته نوشته‌اند بر دفتر عشق سر اوست ندارد آنکه دارد سر عشق #مولانای_جان 🌹

#هر دل که طواف کرد گرد در عشق هم کشته شد به آخر از خنجر عشق این نکته نوشته‌اند بر دفتر عشق سر اوست ندارد آنکه دارد سر عشق #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
2K
#هر سو نگران تست دل‌ها وان سو که تویی گمان ندارد #مولانای_جان 🌹

#هر سو نگران تست دل‌ها وان سو که تویی گمان ندارد #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
2K
#هر که اندر کار تو شد مرگ‌دوست بر دل تو بی کراهت دوست اوست #مولانای_جان 🌹

#هر که اندر کار تو شد مرگ‌دوست بر دل تو بی کراهت دوست اوست #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
2K
#هر کجا نیست نشان ات مرا می خواند #امیرعلی_قربانی

#هر کجا نیست نشان ات مرا می خواند #امیرعلی_قربانی

۳ هفته پیش
4K
#هر صبح خسته و نیمه جان از خواب بر میخیزم بسی در به در در خوابهایم به دنبال تو می گردم #امیرعلی_قربانی

#هر صبح خسته و نیمه جان از خواب بر میخیزم بسی در به در در خوابهایم به دنبال تو می گردم #امیرعلی_قربانی

۳ هفته پیش
4K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #هر کس هوس سخن فروشی داند من بنده ی آنم که خموشی داند... #مولانای_جان 🌹

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #هر کس هوس سخن فروشی داند من بنده ی آنم که خموشی داند... #مولانای_جان 🌹

۲۷ دی 1397
5K
#هر معاشرتی که موجب کمال نشود موجب انحطاط خواهد بود پس بدانیم با چه کسانی معاشرت می کنیم ! 👤جان استوارت میل 👌👌👌👌👌

#هر معاشرتی که موجب کمال نشود موجب انحطاط خواهد بود پس بدانیم با چه کسانی معاشرت می کنیم ! 👤جان استوارت میل 👌👌👌👌👌

۱۶ دی 1397
4K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #هرکی خوش و خوش تیپه هرزه نیست!!! #هرکی عاشقه هرزه نیست!!! #هرکی ریش داره مومن نیست. #هرکی چادر میزاره ، « مریم مقدس» نیست. #هرکی خوش زبانه چاپلوس نیست!! #هرکی میخنده بی غم نیست!! ...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #هرکی خوش و خوش تیپه هرزه نیست!!! #هرکی عاشقه هرزه نیست!!! #هرکی ریش داره مومن نیست. #هرکی چادر میزاره ، « مریم مقدس» نیست. #هرکی خوش زبانه چاپلوس نیست!! #هرکی میخنده بی غم نیست!! #هر کی که آرایش میکنه فاحشه نیست!!! #هرکی زیاد کار میکنه حمال نیست!!! #هرکی دوچرخه ...

۱۱ دی 1397
14K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #هرکی خوش و خوش تیپه هرزه نیست!!! #هرکی عاشقه هرزه نیست!!! #هرکی ریش داره مومن نیست. #هرکی چادر میزاره ، « مریم مقدس» نیست. #هرکی خوش زبانه چاپلوس نیست!! #هرکی میخنده بی غم نیست!! ...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #هرکی خوش و خوش تیپه هرزه نیست!!! #هرکی عاشقه هرزه نیست!!! #هرکی ریش داره مومن نیست. #هرکی چادر میزاره ، « مریم مقدس» نیست. #هرکی خوش زبانه چاپلوس نیست!! #هرکی میخنده بی غم نیست!! #هر کی که آرایش میکنه فاحشه نیست!!! #هرکی زیاد کار میکنه حمال نیست!!! #هرکی دوچرخه ...

۱۱ دی 1397
12K