نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هعیـــــــ (۱ تصویر)

#تـــرانه ـ بیخوابی ـ :/ #هعیـــــــ خســـــتم...✖ خستـــــم از خــــــــــودم...✖ از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم ڪہ میتـــــونم تنہـــــایـــــے از پسہ زندگـــــیم بر بیـــــام...✖ فقـــــط ادعـــــا دارم ڪہ نسبت ب اطـــــرافیانم بـــے تفـــــاوتم...✖ ادعـــــا دارم ...

#تـــرانه ـ بیخوابی ـ :/ #هعیـــــــ خســـــتم...✖ خستـــــم از خــــــــــودم...✖ از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم ڪہ میتـــــونم تنہـــــایـــــے از پسہ زندگـــــیم بر بیـــــام...✖ فقـــــط ادعـــــا دارم ڪہ نسبت ب اطـــــرافیانم بـــے تفـــــاوتم...✖ ادعـــــا دارم ڪہ دلـــــم سنگـــــے شده...✖ نشـــــده...بخـــــدا نـــــشده..✖ مـــــن فقط خستـــــم...✖ بـــــے حوصلـــــم...✖ حٺے حـــــوصلہ خودمم نـــــدارم...✖ ...

۱۶ مرداد 1398
6K