نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هیچم (۷ تصویر)

اهای #تنها دلیل زنده بودنم ..???? تو رو که دارم ..???? #دنیا مال منه ..???? دیگه آرزویی ندارم ..???????? همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه ..???? صدای تپشای #قلبم ..❤ هنوز باور ...

اهای #تنها دلیل زنده بودنم ..???? تو رو که دارم ..???? #دنیا مال منه ..???? دیگه آرزویی ندارم ..???????? همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه ..???? صدای تپشای #قلبم ..❤ هنوز باور نمیکنم که #عاشقم ..???? هنوز باور نمیکنم که بدون تو #هیچم ..???? اگه تو نباشی ...

۹ بهمن 1396
76
اهای #تنها دلیل زنده بودنم ..???? تو رو که دارم ..???? #دنیا مال منه ..???? دیگه آرزویی ندارم ..???????? همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه ..???? صدای تپشای #قلبم ..❤ هنوز باور ...

اهای #تنها دلیل زنده بودنم ..???? تو رو که دارم ..???? #دنیا مال منه ..???? دیگه آرزویی ندارم ..???????? همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه ..???? صدای تپشای #قلبم ..❤ هنوز باور نمیکنم که #عاشقم ..???? هنوز باور نمیکنم که بدون تو #هیچم ..???? اگه تو نباشی ...

۱۶ شهریور 1396
61
. . اهای #تنها دلیل زنده بودنم ..💙 تو رو که دارم ..💑 #دنیا مال منه ..😍 دیگه آرزویی ندارم ..👀👑 همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه ..💏 صدای تپشای #قلبم ..❤ ...

. . اهای #تنها دلیل زنده بودنم ..💙 تو رو که دارم ..💑 #دنیا مال منه ..😍 دیگه آرزویی ندارم ..👀👑 همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه ..💏 صدای تپشای #قلبم ..❤ هنوز باور نمیکنم که #عاشقم ..💖 هنوز باور نمیکنم که بدون تو #هیچم ..😔 اگه ...

۱۰ بهمن 1395
20
اهای #تنها دلیل زنده بودنم .. تو رو که دارم .. #دنیا مال منه .. دیگه آرزویی ندارم .. همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه .. صدای تپشای #قلبم .. هنوز باور ...

اهای #تنها دلیل زنده بودنم .. تو رو که دارم .. #دنیا مال منه .. دیگه آرزویی ندارم .. همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه .. صدای تپشای #قلبم .. هنوز باور نمیکنم که #عاشقم .. هنوز باور نمیکنم که بدون تو #هیچم .. اگه تو نباشی ...

۸ بهمن 1394
31
اهای #تنها دلیل زنده بودنم .. تو رو که دارم .. #دنیا مال منه .. دیگه آرزویی ندارم .. همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه .. صدای تپشای #قلبم .. هنوز باور ...

اهای #تنها دلیل زنده بودنم .. تو رو که دارم .. #دنیا مال منه .. دیگه آرزویی ندارم .. همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه .. صدای تپشای #قلبم .. هنوز باور نمیکنم که #عاشقم .. هنوز باور نمیکنم که بدون تو #هیچم .. اگه تو نباشی ...

۱۰ آبان 1394
59
اهای #تنها دلیل زنده بودنم .. تو رو که دارم .. #دنیا مال منه .. دیگه آرزویی ندارم .. همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه .. صدای تپشای #قلبم .. هنوز باور ...

اهای #تنها دلیل زنده بودنم .. تو رو که دارم .. #دنیا مال منه .. دیگه آرزویی ندارم .. همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه .. صدای تپشای #قلبم .. هنوز باور نمیکنم که #عاشقم .. هنوز باور نمیکنم که بدون تو #هیچم .. اگه تو نباشی ...

۶ آبان 1394
30
اهای #تنها دلیل زنده بودنم .. تو رو که دارم .. #دنیا مال منه .. دیگه آرزویی ندارم .. همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه .. صدای تپشای #قلبم ..❤ هنوز باور ...

اهای #تنها دلیل زنده بودنم .. تو رو که دارم .. #دنیا مال منه .. دیگه آرزویی ندارم .. همه ی آرزوی من ، همیشه با تو بودنه .. صدای تپشای #قلبم ..❤ هنوز باور نمیکنم که #عاشقم .. هنوز باور نمیکنم که بدون تو #هیچم .. اگه تو نباشی ...

۲۸ مهر 1394
22