نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وحشی_بافقی (۵۰۱ تصویر)

ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن... #وحشی_بافقی

ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن... #وحشی_بافقی

۳ روز پیش
7K
از براے تـو چنین ز.ا.ر.م و می دانی تو...!!! #وحشی_بافقی #عاشقانه

از براے تـو چنین ز.ا.ر.م و می دانی تو...!!! #وحشی_بافقی #عاشقانه

۴ روز پیش
5K
اشتیاق تو مرا سوخت ڪجایی بازآ #وحشی_بافقی

اشتیاق تو مرا سوخت ڪجایی بازآ #وحشی_بافقی

۴ روز پیش
4K
آنچه شرح نتوان کرد یعنی حالِ من... #وحشی_بافقی #sh

آنچه شرح نتوان کرد یعنی حالِ من... #وحشی_بافقی #sh

۴ روز پیش
4K
گرد آن خانہ بگردم ‌ ‌ کہ در او خلوت توست...!!! #وحشی_بافقی #ازدواج

گرد آن خانہ بگردم ‌ ‌ کہ در او خلوت توست...!!! #وحشی_بافقی #ازدواج

۴ روز پیش
5K
گرچہ ‌ مستوجبِ ‌ صدگونہ ‌ جفایی ؛ ‌ بازآ ...!!! #وحشی_بافقی #ازدواج

گرچہ ‌ مستوجبِ ‌ صدگونہ ‌ جفایی ؛ ‌ بازآ ...!!! #وحشی_بافقی #ازدواج

۴ روز پیش
4K
#ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن 👤 #وحشی_بافقی

#ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست ما را نیز گاهی یاد کن 👤 #وحشی_بافقی

۷ روز پیش
6K
#روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم حرف ما و تو چه محتاج زبانست امروز #وحشی_بافقی

#روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم حرف ما و تو چه محتاج زبانست امروز #وحشی_بافقی

۷ روز پیش
5K
🍁🍃دلـتنگـم و با هیچ کسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلـتنگی من نیست #وحشی_بافقی

🍁🍃دلـتنگـم و با هیچ کسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلـتنگی من نیست #وحشی_بافقی

۱ هفته پیش
4K
دگر آن شبست امشب که ز پی سحر ندارد من و باز آن دعاها که یکی اثر ندارد #وحشی_بافقی

دگر آن شبست امشب که ز پی سحر ندارد من و باز آن دعاها که یکی اثر ندارد #وحشی_بافقی

۱ هفته پیش
4K
#تو نشسته در مقابل من و صد خیال باطل که به عالم تخیُل به که اتصال داری .. #وحشی_بافقی #آنشرلـے

#تو نشسته در مقابل من و صد خیال باطل که به عالم تخیُل به که اتصال داری .. #وحشی_بافقی #آنشرلـے

۱ هفته پیش
6K
#تو نشسته در مقابل من و صد خیال باطل که به عالم تخیُل به که اتصال داری .. #وحشی_بافقی #آنشرلـے

#تو نشسته در مقابل من و صد خیال باطل که به عالم تخیُل به که اتصال داری .. #وحشی_بافقی #آنشرلـے

۱ هفته پیش
5K
چه غصّه‌ها که نخوردم زِ آشنایی تو! خدا تو را به کسی یارب آشنا نکند ... #وحشی_بافقی ‎‌‌‌‌‎‌‌

چه غصّه‌ها که نخوردم زِ آشنایی تو! خدا تو را به کسی یارب آشنا نکند ... #وحشی_بافقی ‎‌‌‌‌‎‌‌

۳ هفته پیش
3K
یکباره چرا قطعِ نظر میکنی از ما؟!..

یکباره چرا قطعِ نظر میکنی از ما؟!.." #وحشی_بافقی

۳ هفته پیش
3K
🍁 🍂 ‌ما را چه بی #گناه #گرفتار کرده‌ای ... #وحشی_بافقی
عکس بلند

🍁 🍂 ‌ما را چه بی #گناه #گرفتار کرده‌ای ... #وحشی_بافقی

۲۶ شهریور 1398
3K
✔ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﻝ ، ﺩﻝ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ .. #وحشی_بافقی

✔ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﻝ ، ﺩﻝ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ .. #وحشی_بافقی

۲۱ شهریور 1398
8K
دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند... #وحشی_بافقی

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند... #وحشی_بافقی

۲۱ شهریور 1398
3K
آخر ای مغرور گاهی زیر پای خود نگر زیر پای خود سر عجز گدای خود نگر #وحشی_بافقی

آخر ای مغرور گاهی زیر پای خود نگر زیر پای خود سر عجز گدای خود نگر #وحشی_بافقی

۱۵ شهریور 1398
5K
گر بدانی حال من گریان شوی بی‌اختیار ای که منع گریه بی‌اختیارم می‌کنی... #وحشی_بافقی #مدل_لباس

گر بدانی حال من گریان شوی بی‌اختیار ای که منع گریه بی‌اختیارم می‌کنی... #وحشی_بافقی #مدل_لباس

۱۲ شهریور 1398
5K
✔ #مدتی #رفتیم #او #یک #بار #یاد #ما #نکرد... #وحشی_بافقی

✔ #مدتی #رفتیم #او #یک #بار #یاد #ما #نکرد... #وحشی_بافقی

۱۲ شهریور 1398
4K