نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وحشی_بافقی (۴۷۲ تصویر)

قهرم بات اصن😐😬 #وحشی_بافقی

قهرم بات اصن😐😬 #وحشی_بافقی

۱۸ ساعت پیش
2K
گر چه دوری می‌کنم بی‌صبر و آرامم هنوز می‌نمایم اینچنین وحشی ولی رامم هنوز #وحشی_بافقی

گر چه دوری می‌کنم بی‌صبر و آرامم هنوز می‌نمایم اینچنین وحشی ولی رامم هنوز #وحشی_بافقی

۱ روز پیش
4K
روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم حرف ما و تو چه محتاج زبان است امروز؟ #وحشی_بافقی

روی در روی و نگه بر نگه و چشم به چشم حرف ما و تو چه محتاج زبان است امروز؟ #وحشی_بافقی

۳ روز پیش
5K
گر بدانی حال من، گریان شوی بی اختیار ای ڪه منع گریه ی بی اختیارم میڪنی #وحشی_بافقی 🍃🌺 💖 💞 🌺🍃 ‌

گر بدانی حال من، گریان شوی بی اختیار ای ڪه منع گریه ی بی اختیارم میڪنی #وحشی_بافقی 🍃🌺 💖 💞 🌺🍃 ‌

۶ روز پیش
4K
مریض عشق اگر سد بود علاج یکیست مرض یکی و طبیعت یکی،مزاج یکیست،،،᪥ #وحشی_بافقی

مریض عشق اگر سد بود علاج یکیست مرض یکی و طبیعت یکی،مزاج یکیست،،،᪥ #وحشی_بافقی

۱ هفته پیش
5K
مــن رام دیگـری نشـوم وحشــیِ تـــــوام...💕 #وحشی_بافقی

مــن رام دیگـری نشـوم وحشــیِ تـــــوام...💕 #وحشی_بافقی

۱ هفته پیش
2K
‌ بهر دلم که درد کش و داغدار تست داروی صبر باید و آن در دیار تست #وحشی_بافقی

‌ بهر دلم که درد کش و داغدار تست داروی صبر باید و آن در دیار تست #وحشی_بافقی

۱ هفته پیش
6K
ما را چه بی گناه گرفتار کرده ای... #وحشی_بافقی

ما را چه بی گناه گرفتار کرده ای... #وحشی_بافقی

۲ هفته پیش
3K
‌☘آنچه هرگز شرح نتوان کرد، یعنی حالِ من .. #وحشی_بافقی 🌸🌸

‌☘آنچه هرگز شرح نتوان کرد، یعنی حالِ من .. #وحشی_بافقی 🌸🌸

۳ هفته پیش
4K
مژدهٔ وصل توام ساخته بیتاب امشب نیست از شادی دیدار مرا خواب امشب #وحشی_بافقی

مژدهٔ وصل توام ساخته بیتاب امشب نیست از شادی دیدار مرا خواب امشب #وحشی_بافقی

۳ هفته پیش
5K
تَرکِ ما کردی؛ برو هم‌صحبت اغیار باش.. یار ما چون نیستی؛ با هر که خواهی یار باش.. #وحشی_بافقی

تَرکِ ما کردی؛ برو هم‌صحبت اغیار باش.. یار ما چون نیستی؛ با هر که خواهی یار باش.. #وحشی_بافقی

۳ هفته پیش
4K
خواهم آن عشق که هستی ز سر ما ببرد . #وحشی_بافقی

خواهم آن عشق که هستی ز سر ما ببرد . #وحشی_بافقی

۳ هفته پیش
5K
من و از دور تماشای گلستان کسی به نسیمی شده خرسند ز بستان کسی در نظر نعمت دیدار و به حسرت نگران دستها بسته و مهمان شده برخوان کسی زیر بار سرم این دست بفرساید ...

من و از دور تماشای گلستان کسی به نسیمی شده خرسند ز بستان کسی در نظر نعمت دیدار و به حسرت نگران دستها بسته و مهمان شده برخوان کسی زیر بار سرم این دست بفرساید به ز آنکه دستی‌ست که دور است ز دامان کسی پادشاهان و نکویان دو گروه ...

۴ هفته پیش
13K
مشتاق توأم چنان که مخمور به مِی..💕 #وحشی_بافقی

مشتاق توأم چنان که مخمور به مِی..💕 #وحشی_بافقی

۴ هفته پیش
4K
در کوی توامـ پای تمنا نرود من سعی بسی کنم ولی پا نرود خواهم که ز کویت رومـ اما چه کنم کاین بیهده گرد پا دگر جا نرود 😍♥️ #وحشی_بافقی

در کوی توامـ پای تمنا نرود من سعی بسی کنم ولی پا نرود خواهم که ز کویت رومـ اما چه کنم کاین بیهده گرد پا دگر جا نرود 😍♥️ #وحشی_بافقی

۴ هفته پیش
3K
ما کجا یار کجا این همه آزار کجا دل بی کینه کجا مهوش غدّار کجا دل کجا شانه کجا گیسوی دردانه کجا شمع کاشانه کجا مجلس اغیار کجا #وحشی_بافقی

ما کجا یار کجا این همه آزار کجا دل بی کینه کجا مهوش غدّار کجا دل کجا شانه کجا گیسوی دردانه کجا شمع کاشانه کجا مجلس اغیار کجا #وحشی_بافقی

۳۰ خرداد 1398
6K
شده نزدیک که هجران تو ما را بکشد اشتیاق تو مَرا سوخت کجایی ؟ بازآ #وحشی_بافقی

شده نزدیک که هجران تو ما را بکشد اشتیاق تو مَرا سوخت کجایی ؟ بازآ #وحشی_بافقی

۳۰ خرداد 1398
3K
✨ در کوی توامـ پای تمنا نرود من سعی بسی کنم ولی پا نرود خواهم که ز کویت رومـ اما چه کنم کاین بیهده گرد پا دگر جا نرود #وحشی_بافقی

✨ در کوی توامـ پای تمنا نرود من سعی بسی کنم ولی پا نرود خواهم که ز کویت رومـ اما چه کنم کاین بیهده گرد پا دگر جا نرود #وحشی_بافقی

۲۹ خرداد 1398
3K
باعثِ خوشحالیِ جانِ غمینِ من کجاست...؟ #وحشی_بافقی

باعثِ خوشحالیِ جانِ غمینِ من کجاست...؟ #وحشی_بافقی

۲۸ خرداد 1398
5K
هر چند ناز کردی ، نیازم زیاده شد دردم فزود و سوز و گدازم زیاده شد #وحشی_بافقی

هر چند ناز کردی ، نیازم زیاده شد دردم فزود و سوز و گدازم زیاده شد #وحشی_بافقی

۲۷ خرداد 1398
6K