نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ولے (۲۸ تصویر)

ما ز نسل مصطفے و حیدریم ما بسیجے هاے خطِ #رهبریم گر عیان گردد کہ #فرمان مے دهد هر #بسیجے بشنود جان مے دهد با #ولے تجدید بیعت مے کنیم باز هم قصد #شهادت مے ...

ما ز نسل مصطفے و حیدریم ما بسیجے هاے خطِ #رهبریم گر عیان گردد کہ #فرمان مے دهد هر #بسیجے بشنود جان مے دهد با #ولے تجدید بیعت مے کنیم باز هم قصد #شهادت مے کنیم 🌸 چهل سال ایستادگی، مقاومت، ولایتمداری ، جهاد و شهادت، #بسیجیان غیور هفته ی ...

۴ آذر 1398
560
ما ز نسل مصطفے و حیدریم ما بسیجے هاے خطِ #رهبریم گر عیان گردد کہ #فرمان مے دهد هر #بسیجے بشنود جان مے دهد با #ولے تجدید بیعت مے کنیم باز هم قصد #شهادت مے ...

ما ز نسل مصطفے و حیدریم ما بسیجے هاے خطِ #رهبریم گر عیان گردد کہ #فرمان مے دهد هر #بسیجے بشنود جان مے دهد با #ولے تجدید بیعت مے کنیم باز هم قصد #شهادت مے کنیم #هفته_بسیج_بر_لباس_خاکی‌ها_مبارک

۱ آذر 1398
410
🌸 💫 🍃 🌼 💫 🌸 🍃 🌸 💫 🌼 🍃 🌸 💫 💕 #من💫 💕 💫 💕 #از #این #دنیا💫 💕 💫 💕 #سیرم #ولے💫 💕 💫 💕 #تو #باور💫 💕 💫 💕 #نکن😇 ...

🌸 💫 🍃 🌼 💫 🌸 🍃 🌸 💫 🌼 🍃 🌸 💫 💕 #من💫 💕 💫 💕 #از #این #دنیا💫 💕 💫 💕 #سیرم #ولے💫 💕 💫 💕 #تو #باور💫 💕 💫 💕 #نکن😇 💫 💕 🌸 💫 🍃 🌼 💫 🌸 🍃 🌸 💫 🌼 🍃 🌸

۱۴ مهر 1398
67
این.حال.و.هوایِ.پاییزی🍁 جان.میدهدبرایِ.قدم.زدن های #طولانی😊 🍃 جان.میدهد که.فارغ از تمامِ.غصه.هایِ.روزگار ؛😊 ❤ #خودت💙 را برداری و به دست.هایِ مهربانِ.خیابان.بسپاری🏩 و فراموش.کنی ؛🍃 تمامِ.دغدغه.هایِ بی.ثمری ؛🍁 که فقط #آرامشت🌷 را می گیرند . باید.قدم.زد ،😊 باید #فراموش ...

این.حال.و.هوایِ.پاییزی🍁 جان.میدهدبرایِ.قدم.زدن های #طولانی😊 🍃 جان.میدهد که.فارغ از تمامِ.غصه.هایِ.روزگار ؛😊 ❤ #خودت💙 را برداری و به دست.هایِ مهربانِ.خیابان.بسپاری🏩 و فراموش.کنی ؛🍃 تمامِ.دغدغه.هایِ بی.ثمری ؛🍁 که فقط #آرامشت🌷 را می گیرند . باید.قدم.زد ،😊 باید #فراموش کرد ،💜 باید برایِ #ساعاتی⏰ هم که شده ؛🍃 #بی_خیال_بود ...!😊 🍒 🌱 #نرگس_صرافیان_طوفان🌱 #پ_ن_جان_پاییزی:😄 ...

۷ مهر 1397
110
#آهای؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#آهای؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۲۲ شهریور 1396
1K
#هـــاااای صبــاح النــــــــور #ســـــلاممم صبح بخیررررررررر #عـــــیدتون #مبــــــــارڪ #ببینید ببیه من چه نازه اوووووففففف #ولے من اینـــــو قربونی نمیکنم دوسش دارم اووووووووووففففففففف

#هـــاااای صبــاح النــــــــور #ســـــلاممم صبح بخیررررررررر #عـــــیدتون #مبــــــــارڪ #ببینید ببیه من چه نازه اوووووففففف #ولے من اینـــــو قربونی نمیکنم دوسش دارم اووووووووووففففففففف

۱۰ شهریور 1396
126
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۲۸ مرداد 1396
1K
#یاد گرفتمــــــــ بخندمـــــــــو ببخشمــــــ#خــــــدا نیستمــــ#ولے زیر سایشــــ بــــــــــــــــزرگ شدمـــــ🙊 🙈

#یاد گرفتمــــــــ بخندمـــــــــو ببخشمــــــ#خــــــدا نیستمــــ#ولے زیر سایشــــ بــــــــــــــــزرگ شدمـــــ🙊 🙈

۲ خرداد 1396
18
#من #حواسم #بہ #همہ #جمع، #ولے #پَرت #تواَم...

#من #حواسم #بہ #همہ #جمع، #ولے #پَرت #تواَم...

۲۷ اسفند 1395
108
#خیلیـ از دختـرآ هستنـ کهـ سرهـ هرموضوعے گریهـ میکننـ...!! #خیلیاشونمـ ے گوشے برآ شنیدنهـ حرفآشونـ ندآرنـ تا خآلیـ شنـ...! #ولے وآقعا هیچکسـ قدهـ دخترے کهـ دردآشو میریزهـ تو دلشو هیچوقتـ گریهـ نمیکنهـ.. #و بعد یشبـ ...

#خیلیـ از دختـرآ هستنـ کهـ سرهـ هرموضوعے گریهـ میکننـ...!! #خیلیاشونمـ ے گوشے برآ شنیدنهـ حرفآشونـ ندآرنـ تا خآلیـ شنـ...! #ولے وآقعا هیچکسـ قدهـ دخترے کهـ دردآشو میریزهـ تو دلشو هیچوقتـ گریهـ نمیکنهـ.. #و بعد یشبـ ناخوآستهـ منفجر میشهـ و سآعتـ هآ گریهـ میکنهـ تا خوآبشـ ببرهـ گنآهـ ندآره!!؟ #عَـز دختر ...

۱۰ دی 1395
73
#خیلیـ از دختـرآ هستنـ کهـ سرهـ هرموضوعے گریهـ میکننـ...!! #خیلیاشونمـ ے گوشے برآ شنیدنهـ حرفآشونـ ندآرنـ تا خآلیـ شنـ...! #ولے وآقعا هیچکسـ قدهـ دخترے کهـ دردآشو میریزهـ تو دلشو هیچوقتـ گریهـ نمیکنهـ.. #و بعد یشبـ ...

#خیلیـ از دختـرآ هستنـ کهـ سرهـ هرموضوعے گریهـ میکننـ...!! #خیلیاشونمـ ے گوشے برآ شنیدنهـ حرفآشونـ ندآرنـ تا خآلیـ شنـ...! #ولے وآقعا هیچکسـ قدهـ دخترے کهـ دردآشو میریزهـ تو دلشو هیچوقتـ گریهـ نمیکنهـ.. #و بعد یشبـ ناخوآستهـ منفجر میشهـ و سآعتـ هآ گریهـ میکنهـ تا خوآبشـ ببرهـ گنآهـ ندآره!!؟ #عَـز دختر ...

۱۰ دی 1395
123
#چہ حس عجیبیہ:) #وقتے دوسش دارے#ولے دیگہ نمیخاے ببینیش #وقتے دارے دق میڪنے واسش #ولے دیگہ ازش بدت میاد #وقتے عاشقشے ولے#ازش متنفرے:)

#چہ حس عجیبیہ:) #وقتے دوسش دارے#ولے دیگہ نمیخاے ببینیش #وقتے دارے دق میڪنے واسش #ولے دیگہ ازش بدت میاد #وقتے عاشقشے ولے#ازش متنفرے:)

۲۲ مهر 1395
71
#ٌثانیہ بہ ثانیہ پرۅفایلشـــــ چڪ میشہ #ولے نمیفمہ ڪہ لامصبـــــ

#ٌثانیہ بہ ثانیہ پرۅفایلشـــــ چڪ میشہ #ولے نمیفمہ ڪہ لامصبـــــ

۲۷ خرداد 1395
59
#هوے؟بخونـ⇊ #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم❤️ #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ ...

#هوے؟بخونـ⇊ #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم❤️ #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد اشک ...

۲۶ فروردین 1395
448
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۱۹ بهمن 1394
203
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۱۴ دی 1394
511
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۷ آذر 1394
186
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد اشک ...

۶ آذر 1394
178
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۴ آذر 1394
504