نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_بیست (۱۵ تصویر)

#عشق_اجباری #پارت_بیست #مهدیه_عسگری خندید و با عشق نگام کرد...نمیدونم چرا همیشه ته چشماش یه پشیمونی توام با ترس بود... گارسون و صدا کرد و وقتی سفارش و گفت چشمای گارسون گشاد شد که من از ...

#عشق_اجباری #پارت_بیست #مهدیه_عسگری خندید و با عشق نگام کرد...نمیدونم چرا همیشه ته چشماش یه پشیمونی توام با ترس بود... گارسون و صدا کرد و وقتی سفارش و گفت چشمای گارسون گشاد شد که من از درون خندم گرفت...اهورا هم خندش گرفته بود...بیچاره پیش خودش گفت نه به تیپ و قیافه ...

۳ روز پیش
18K
#becharkh_ta_becharkhim #part_29 اخییش..بالاخره تونستم یه هوای تازه بخورم.مردم از بس تو خونه یه گوشه نشستم و ادای ادمای دیوونه رو درآوردم . این ارتین گور به گوری هم معلوم نیست کدوم قبرستون که برداشته منو ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_29 اخییش..بالاخره تونستم یه هوای تازه بخورم.مردم از بس تو خونه یه گوشه نشستم و ادای ادمای دیوونه رو درآوردم . این ارتین گور به گوری هم معلوم نیست کدوم قبرستون که برداشته منو اینجا آورده. وایسا ببینم اصلا این چرا سراغی از من نمیگیره ؟مثلا خیر سرم دارم ...

۱ هفته پیش
74K
#becharkh_ta_becharkhim #part_28 رفتم سمت مجسمه ..خداروشکر داتام نبود و می تونستم کارم و با خیال راحت و در کمال آرامش انجام بدم . سعی کردم بلندش کنم خیلی سنگین بود اما به هر جون کندنی ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_28 رفتم سمت مجسمه ..خداروشکر داتام نبود و می تونستم کارم و با خیال راحت و در کمال آرامش انجام بدم . سعی کردم بلندش کنم خیلی سنگین بود اما به هر جون کندنی بود بلندش کردم . صدای چرخیدن کلید توی قفل میومد. وا ...مگه جز داتام کس ...

۱ هفته پیش
114K
#becharkh_ta_becharkhim #part_27 این جا اینقدر بزرگه که هر چقدر از اول میام به آخر از وسط میرم به اول و دو روز وقت گذاشتم و هنوز نتونستم همه سوراخاشو ببینم .یه اتاق هم هست که ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_27 این جا اینقدر بزرگه که هر چقدر از اول میام به آخر از وسط میرم به اول و دو روز وقت گذاشتم و هنوز نتونستم همه سوراخاشو ببینم .یه اتاق هم هست که درش قفله . نمی دونم چی اونجاست اما خیلی کنجکاو بدونم .اووووف...حوصلم سررفت نه نمیشه ...

۱ هفته پیش
90K
#becharkh_ta_becharkhim #part_25 +دکتر _نه بابا؟دکتر؟سردیتون نکنه؟ +نه همین خوبه _گفتم اسمت؟ +داتام _الکی. اقای مرداد الان کجا میریم ؟ +وایسا می فهمی دو ساعت بود که گذشته بود و همینجوری داشت میرفت درستش این بود ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_25 +دکتر _نه بابا؟دکتر؟سردیتون نکنه؟ +نه همین خوبه _گفتم اسمت؟ +داتام _الکی. اقای مرداد الان کجا میریم ؟ +وایسا می فهمی دو ساعت بود که گذشته بود و همینجوری داشت میرفت درستش این بود که الان شلوغ بازی در بیارم اما بهش اعتماد داشتم که بهم کاری نداره .این ...

۲ هفته پیش
109K
+Warum gehst du nicht nach draußen? (دکتر چرا بیرون نمیاد ) +Ich suche eine kranke Person, um dich zu sehen. (دارم به مریض رسیدگی می کنم شما برید ) داتام:داشتم می گفتم تو از فردا ...

+Warum gehst du nicht nach draußen? (دکتر چرا بیرون نمیاد ) +Ich suche eine kranke Person, um dich zu sehen. (دارم به مریض رسیدگی می کنم شما برید ) داتام:داشتم می گفتم تو از فردا با من میای خونه من. _اونوقت به چه علت؟ +راه بهتری داری؟ راست می گفت ...

۲ هفته پیش
108K
#becharkh_ta_becharkhim #part_23 +چه خبرته ؟ _به تو چه برو بگو بزرگ ترت بیاد . اه..اخه دختر دو دقیقه جلو زبون تو بگیر .چشمای داتام رو فقط باید می‌دیدید شده بود دوتا سکه ۱۰۰ تومنی . ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_23 +چه خبرته ؟ _به تو چه برو بگو بزرگ ترت بیاد . اه..اخه دختر دو دقیقه جلو زبون تو بگیر .چشمای داتام رو فقط باید می‌دیدید شده بود دوتا سکه ۱۰۰ تومنی . دوباره شروع کردم که شک نکنه . _وااااییی .. چرا من اینجام ..چرا دستم شکسته ...

۲ هفته پیش
184K
#becharkh_ta_becharkhim #part_22 دیگه وقتش بود ...اروم اروم چشمام رو باز کردم ..وقت نقش بازی کردن بود .. _من کجام ؟ +خوبی؟ دوباره چشمام تو چشماش قفل شد اما به روی خودم نیاوردم ..من اینجا نیومدم ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_22 دیگه وقتش بود ...اروم اروم چشمام رو باز کردم ..وقت نقش بازی کردن بود .. _من کجام ؟ +خوبی؟ دوباره چشمام تو چشماش قفل شد اما به روی خودم نیاوردم ..من اینجا نیومدم که عاشق بشم .. _تو کی؟ +نمیشناسی؟ _من کیم؟؟تو کی؟؟من کجام؟؟ شروع کردم به داد ...

۲ هفته پیش
84K
#becharkh_ta_becharkhim #part_21 مردم از بس از این ور خیابون رفتم اونور خیابون ..پس چرا این دوست ارتین نمیاد ... اهان خودشه از دور داره میاد ..تلفن شروع کرد به زنگ زدن .. +آماده ای؟ _پ ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_21 مردم از بس از این ور خیابون رفتم اونور خیابون ..پس چرا این دوست ارتین نمیاد ... اهان خودشه از دور داره میاد ..تلفن شروع کرد به زنگ زدن .. +آماده ای؟ _پ ن پ نیم پزم +هیستوری گوشی تو پاک کن _نمی گفتی خودم میکردم صدای بوق ...

۲ هفته پیش
30K
#پارت_بیست‌و‌نهم همینکه رسیدیم خونه دخترا اومدن طرفم ترمه - کجا بودی تو رویا - چرا زنگ میزنیم جواب نمیدی ترمه - حالا دیگه ما غریبه شدیم که میگی ادرین تنها بیاد رویا - حیف ما ...

#پارت_بیست‌و‌نهم همینکه رسیدیم خونه دخترا اومدن طرفم ترمه - کجا بودی تو رویا - چرا زنگ میزنیم جواب نمیدی ترمه - حالا دیگه ما غریبه شدیم که میگی ادرین تنها بیاد رویا - حیف ما که به فکر تو بودیم نمیدونم چرا ولی همون جا دم در گریم گرفت سرمو ...

۶ شهریور 1397
5K
#پارت_بیست‌و‌هفتم رو مبل نشسته بودیم و به هم دیگه نگاه میکردی پسرا هم رفته بودن پیش نیما اوین هم خواب بود رویا - بچه ها بریم خرید ترمه - اره بریم + بریم من که ...

#پارت_بیست‌و‌هفتم رو مبل نشسته بودیم و به هم دیگه نگاه میکردی پسرا هم رفته بودن پیش نیما اوین هم خواب بود رویا - بچه ها بریم خرید ترمه - اره بریم + بریم من که حوصلم سر رفته رفتیم ی بیلرسوت مشکی با موهای طلایی تا زیر باسنم و تل ...

۲ شهریور 1397
5K
#پارت_بیست‌و‌ششم درسا - آااا...د..رین + بیدار شدی ؟ با لبخند کنارش نشستم + سرمت که تموم شد میریم درسا - چم شده ؟ +چیزیت نشده فقط بخاطر اینکه سرفه کردی گلوت زخم شده و خون ...

#پارت_بیست‌و‌ششم درسا - آااا...د..رین + بیدار شدی ؟ با لبخند کنارش نشستم + سرمت که تموم شد میریم درسا - چم شده ؟ +چیزیت نشده فقط بخاطر اینکه سرفه کردی گلوت زخم شده و خون امده درسا - بریم + الان میرم هم با دکترت حرف بزنم هم کارای ترخیص ...

۳۱ مرداد 1397
7K
#پارت_بیست‌و‌پنجم + پس درسا کجاست ؟ رویا - گفت میره دستشویی + چرا باهاش نرفتین رویا - خواستیم بریم ولی گفت نمیخواد + خورد رویا - به اجبار دخترا دیگه بدتر از این نمیشد نمیدونستم ...

#پارت_بیست‌و‌پنجم + پس درسا کجاست ؟ رویا - گفت میره دستشویی + چرا باهاش نرفتین رویا - خواستیم بریم ولی گفت نمیخواد + خورد رویا - به اجبار دخترا دیگه بدتر از این نمیشد نمیدونستم چکار کنم + اروین برو ماشین رو روشن کن من با درسا میام اروین - ...

۳۰ مرداد 1397
9K
#پارت_بیست‌وسوم ترمه - چی بخرم برای تولد ملینا رویا - من که به نتیجه ای نرسیدم +نمیدونم اوین - من چی بخرم که اصلا نمیشناسمش کمی کرد و ادامه داد اوین - راستی مگه شماها ...

#پارت_بیست‌وسوم ترمه - چی بخرم برای تولد ملینا رویا - من که به نتیجه ای نرسیدم +نمیدونم اوین - من چی بخرم که اصلا نمیشناسمش کمی کرد و ادامه داد اوین - راستی مگه شماها نباید با پسرا ی کادو ببرید + خب چرا الان باید دو نفر دو نفر ...

۲۶ مرداد 1397
5K
#پارت_بیست‌و‌دوم نشستیم و کیک و بریدیم اروین - دستپخت کیه ؟ ترمه - من اروین - میگم چقدر خوشمزه اس + دستپخت منه زحمت نکش هه هه اروین - پس چرا ترمه میگه دستپخت اونه ...

#پارت_بیست‌و‌دوم نشستیم و کیک و بریدیم اروین - دستپخت کیه ؟ ترمه - من اروین - میگم چقدر خوشمزه اس + دستپخت منه زحمت نکش هه هه اروین - پس چرا ترمه میگه دستپخت اونه + الکی خیلی خوشمزه بود من خودم شخصا خوشم اومد ادرین - افرین دستپختت خیلی ...

۲۰ مرداد 1397
4K