نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_ده (۳ تصویر)

#پارت_ده *جنی* جنی:آخه میره رو اعصابه آدم پسره کوالا مانند رنگ گچ کوتوله ی یوکی:تو تا فردا صبح میگی پس پلیز ساکت جنی:نمیزارین من حرفامو بزنم خووو☹️ سولی:تاااازههههه یوکی و جنی و امبر:چیعع سولی:انقدم خوشرنگ ...

#پارت_ده *جنی* جنی:آخه میره رو اعصابه آدم پسره کوالا مانند رنگ گچ کوتوله ی یوکی:تو تا فردا صبح میگی پس پلیز ساکت جنی:نمیزارین من حرفامو بزنم خووو☹️ سولی:تاااازههههه یوکی و جنی و امبر:چیعع سولی:انقدم خوشرنگ بودن🙄😂😁 امبر:چی؟ *یوکی* یهو ی نفر درو باز کرد شوگا:لباس زیرای من و میگ😐 امبر:اها ...

۲۳ شهریور 1398
29K
#طوفان_عشق #پارت_ده #مهدیه_عسگری آب دهنمو قورت دادم و با شک گفتم:دیشب!!.. سری تکون داد و گفت:دیشب چی؟!.... مستقیم به چشماش خیره شدم و گفتم:دقیقا دیشب چیشد؟!.... لبخند شیطونی زد و گفت:ای شیطون انگار توهم خیلی ...

#طوفان_عشق #پارت_ده #مهدیه_عسگری آب دهنمو قورت دادم و با شک گفتم:دیشب!!.. سری تکون داد و گفت:دیشب چی؟!.... مستقیم به چشماش خیره شدم و گفتم:دقیقا دیشب چیشد؟!.... لبخند شیطونی زد و گفت:ای شیطون انگار توهم خیلی از دیشب خوشت اومده!!!!.... با خشم نگاش کردم و اومدم دهنمو باز کنم و چهارتا ...

۲۸ تیر 1398
21K
#زوال_عشق #پارت_ده #مهدیه_عسگری صبح با نور آفتاب که روی چشمام افتاد بیدار شدم.... با محیط ناآشنایی اطرافم با ترس سرجام نشستم که اتفاقات دیشب یادم اومد و نفس عمیقی کشیدم.... از جام بلند شدم و ...

#زوال_عشق #پارت_ده #مهدیه_عسگری صبح با نور آفتاب که روی چشمام افتاد بیدار شدم.... با محیط ناآشنایی اطرافم با ترس سرجام نشستم که اتفاقات دیشب یادم اومد و نفس عمیقی کشیدم.... از جام بلند شدم و تشک و پتومو جمع کردم و گوشه اتاق گذاشتم....موهامو باز کردم که تا زیر باسنم ...

۳ تیر 1398
38K