نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_دوازده (۲ تصویر)

#طوفان_عشق💓🍁 #پارت_دوازده💓🍁 #مهدیه_عسگری💓🍁 با نوازش دستی داخل موهام خواب آلود گفتم:وای مامان بزار یکم دیگه بخوابم..... انگار همه ی اتفاقا یادم اومد که سریع چشمامو باز کردم و تو جام نشستم که آرمین و دیدم ...

#طوفان_عشق💓🍁 #پارت_دوازده💓🍁 #مهدیه_عسگری💓🍁 با نوازش دستی داخل موهام خواب آلود گفتم:وای مامان بزار یکم دیگه بخوابم..... انگار همه ی اتفاقا یادم اومد که سریع چشمامو باز کردم و تو جام نشستم که آرمین و دیدم درحالی که لبخند میزنه بهم خیره شده.... خداروشکر اینبار دیگه پیرهن تنش بود....با اخم گفتم:چیه ...

۲۹ تیر 1398
38K
#زوال_عشق #پارت_دوازده #مهدیه_عسگری تا خونه کسی حرف نزد...وقتی جلوی خونه نگه داشت داشتم پیاده میشدم که با تمسخر گفت:حالا می فهمم چرا بابات میخاسته بزور شوهرت بده...نگو خانوم با بقیه سر و سری داشته....با خشم ...

#زوال_عشق #پارت_دوازده #مهدیه_عسگری تا خونه کسی حرف نزد...وقتی جلوی خونه نگه داشت داشتم پیاده میشدم که با تمسخر گفت:حالا می فهمم چرا بابات میخاسته بزور شوهرت بده...نگو خانوم با بقیه سر و سری داشته....با خشم نگاش کردم و انگشت اشارمو به نشانه تهدید آوردم بالا و گفتم:تو حق نداری راجبه ...

۴ تیر 1398
47K