نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_سوم (۶ تصویر)

#girls_fire #پارت_سوم #سوم_شخص توی کلاس بودن. دومین روزی بود که هو رفته بود. یهو در کلاس باز شد و سهون که انگار حول کرده بود ولی خوشحال بود اومد توی کلاس. اول سرشو از توی ...

#girls_fire #پارت_سوم #سوم_شخص توی کلاس بودن. دومین روزی بود که هو رفته بود. یهو در کلاس باز شد و سهون که انگار حول کرده بود ولی خوشحال بود اومد توی کلاس. اول سرشو از توی در آورد تو بعد کامل اومد تو کلاس. یکم بچه ها رو نگاه کرد بعد ...

۲۱ خرداد 1398
131K
#این_یک_داستان_نیست #پارت_سوم آخر سالن که رسیدم دستم را سپردم به نرده ی پله های تیزی که دل ِ خوشی از آنها نداشتم چرا که بارها پا پیچم شده و زمینم زده بود انگار با من ...

#این_یک_داستان_نیست #پارت_سوم آخر سالن که رسیدم دستم را سپردم به نرده ی پله های تیزی که دل ِ خوشی از آنها نداشتم چرا که بارها پا پیچم شده و زمینم زده بود انگار با من پدرکشتگی داشت! من آن موقعها بخاطرذهن خیال پردازم زیادزمین میخوردم . به جز جلوی پایم ...

۱ دی 1397
12K
وقتی میگن...#پارت_سوم😂😂😂

وقتی میگن...#پارت_سوم😂😂😂

۱۹ آبان 1397
6K
ماجرای من و پرزنت یو#پارت_سوم

ماجرای من و پرزنت یو#پارت_سوم

۱۹ آبان 1397
5K
#داستان_کوتاه_دلبر #پارت_سوم هنوز نرفته بودم که با لحن کشداری گفت : —هُووووش...واسا بینم؟! تا ایستادم از فرصت استفاده کرد و یک سیلی زیر گوشم خواباند... حقم بود بخاطر همین چیزی نگفتم ...سیگار را از گوشه ...

#داستان_کوتاه_دلبر #پارت_سوم هنوز نرفته بودم که با لحن کشداری گفت : —هُووووش...واسا بینم؟! تا ایستادم از فرصت استفاده کرد و یک سیلی زیر گوشم خواباند... حقم بود بخاطر همین چیزی نگفتم ...سیگار را از گوشه ی لبش برداشت و انداخت وسط کوچه...یقه ام را گرفت و سعی کرد با زوری ...

۲۷ شهریور 1397
7K
دیگه داشتم خفه میشدم ، از اورژانس اومدم بیرون ، دیدم هوا روشنه ، چتِ چت بودم ، فقط نشستم اینجا و سیگار کشیدم... دروغ چرا گریه هم کردم ، در عرض چن ساعت چطور ...

دیگه داشتم خفه میشدم ، از اورژانس اومدم بیرون ، دیدم هوا روشنه ، چتِ چت بودم ، فقط نشستم اینجا و سیگار کشیدم... دروغ چرا گریه هم کردم ، در عرض چن ساعت چطور زندگیم از این رو به اون رو شده بود... نمیدونستم این تغییر خوبه یا بد... ...

۳ دی 1395
5K