نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_سیزده (۲ تصویر)

#طوفان_عشق #پارت_سیزده #مهدیه_عسگری عصبی شدم خفن....منم سعی کردم به روش خودش بهش نیش بزنم.....پوزخندی زدم و گفتم:آره راست میگی آدمای دست خورده بدرد نمی خورن ...حالا منو خوبه ینفر دست خورده کرده تو رو چی؟!...تو ...

#طوفان_عشق #پارت_سیزده #مهدیه_عسگری عصبی شدم خفن....منم سعی کردم به روش خودش بهش نیش بزنم.....پوزخندی زدم و گفتم:آره راست میگی آدمای دست خورده بدرد نمی خورن ...حالا منو خوبه ینفر دست خورده کرده تو رو چی؟!...تو که هزار تا دختر ازت استفاده کردن..... به آنی صورتش سرخ شد و دستاش مشت ...

۲۹ تیر 1398
24K
#زوال_عشق #پارت_سیزده #مهدیه_عسگری سرکی به پذیرایی کشیدم که دیدم نسرین جون و مریم دارن حرف میزنن آقا هم داره با اخم تلویزیون تماشا میکنه... معلوم بود اصلا حواسش به صفحه تلویزیون نیست چون همینطوری داشت ...

#زوال_عشق #پارت_سیزده #مهدیه_عسگری سرکی به پذیرایی کشیدم که دیدم نسرین جون و مریم دارن حرف میزنن آقا هم داره با اخم تلویزیون تماشا میکنه... معلوم بود اصلا حواسش به صفحه تلویزیون نیست چون همینطوری داشت کانالا رو عوض میکرد....اشپزخونه یه جوری بود که از اینجا به پذیرایی دید داشتی ولی ...

۴ تیر 1398
68K