نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_صد_چهل_پنج (۱ تصویر)

#پارت_صد_چهل_پنج #غریبه_آشنا لیلا خیلی فکر کردم راجب حرفایی که ئونسو زد،کیونگسو پسر خوبی از همه مهم تر اینکه من خیلی وقت بود دوستش داشتم البته نه به چشم یه همسر...ولی خب اگه به چشم همسرهم ...

#پارت_صد_چهل_پنج #غریبه_آشنا لیلا خیلی فکر کردم راجب حرفایی که ئونسو زد،کیونگسو پسر خوبی از همه مهم تر اینکه من خیلی وقت بود دوستش داشتم البته نه به چشم یه همسر...ولی خب اگه به چشم همسرهم بهش نگاه کنم هم خیلی خوبه...اما اگه با خودش حرف بزنم بهتره،زنگ زدم به ئونسو ...

۱۴ شهریور 1398
57K