نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هفتادو‌یک (۱ تصویر)

#پارت_هفتادو‌یک مانتوم رو در اوردم و گذاشتم روصندلی و رفتم طرف اینه قدی ی نگاه به خودم انداختم با اون کفش های پاشنه ده سانتی زرشکی که تا روی مچ پام رو کامل پشونده بود ...

#پارت_هفتادو‌یک مانتوم رو در اوردم و گذاشتم روصندلی و رفتم طرف اینه قدی ی نگاه به خودم انداختم با اون کفش های پاشنه ده سانتی زرشکی که تا روی مچ پام رو کامل پشونده بود پوست سفیدم به نمایش گذاشته شده بود موهام رو درست کردم و لباسم رو مرتب ...

۱۰ تیر 1398
2K