نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هفتاد_هشت (۲ تصویر)

#پارت_هفتاد_هشت #غریبه_آشنا بکهیون: تو اتاقم داشتم روی متن یه اهنگ کار میکردم،ئونسو هم نشسته بود پیشم زل زده بود بهم.... +خانم کوچولو اینطوری نگا نکن -چرا +تمرکزم بهم میریزه -عههه گفتی حرف نزن حرف نزدم ...

#پارت_هفتاد_هشت #غریبه_آشنا بکهیون: تو اتاقم داشتم روی متن یه اهنگ کار میکردم،ئونسو هم نشسته بود پیشم زل زده بود بهم.... +خانم کوچولو اینطوری نگا نکن -چرا +تمرکزم بهم میریزه -عههه گفتی حرف نزن حرف نزدم دیگه،ایندفه نگات هم نکنم،یهو بگو پاشو برو بیرون دیگه +نه عزیز دلم خب حواسم میاد ...

۱۹ مرداد 1398
36K
#پارت_هفتاد_هشت #غریبه_آشنا تانیا: پارگی و ذخم بدنم سطحی بود بخیه نزد،فقط خدا کنه جاش نمونه،رو پاهامم با زور وایمیستم خیلی درد داره...با اینکه بمونم خوابگاه اکسو مخالفت کردم و دونگهه کمکم کرد سوار ماشین بشم،برسونه ...

#پارت_هفتاد_هشت #غریبه_آشنا تانیا: پارگی و ذخم بدنم سطحی بود بخیه نزد،فقط خدا کنه جاش نمونه،رو پاهامم با زور وایمیستم خیلی درد داره...با اینکه بمونم خوابگاه اکسو مخالفت کردم و دونگهه کمکم کرد سوار ماشین بشم،برسونه منو خونه -تانیا حالت بهتره؟درد داری +خوبم،درد هم خب طبیعیه درد دارم -پس چرا صورتت ...

۱۷ مرداد 1398
71K