نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_پونزدهم (۲ تصویر)

#پارت_پونزدهم #لونا #بک_کیونگ لونا: یک لحظه قیافه جیمین اومد جلو چشمام . شبیه هم بودن . هم از لحاظ ظاهر هم باطن . هردو شوخ و مهربون . هردو علایقشون یکی بود . اما خب ...

#پارت_پونزدهم #لونا #بک_کیونگ لونا: یک لحظه قیافه جیمین اومد جلو چشمام . شبیه هم بودن . هم از لحاظ ظاهر هم باطن . هردو شوخ و مهربون . هردو علایقشون یکی بود . اما خب ...زیاد هم خوب نبود . من با شوگا دشمنی داشتم و شاید دلم نمی خواست ...

۲۴ آبان 1398
2K
#پارت_پونزدهم ارمان تا فرزاد میخورد زدش و اخرش خودش کنارش وایساد و با نفرت نگاش کرد +خیلــــی پستی فرزاد...خیلی پستی...چطور تونستی عوضی...اخه چه بدی بهت کرده بودم...هانا چه بدی بهت کرده بود که اونجوری زدیش ...

#پارت_پونزدهم ارمان تا فرزاد میخورد زدش و اخرش خودش کنارش وایساد و با نفرت نگاش کرد +خیلــــی پستی فرزاد...خیلی پستی...چطور تونستی عوضی...اخه چه بدی بهت کرده بودم...هانا چه بدی بهت کرده بود که اونجوری زدیش و بعدم هر غلطی باهاش کردی...عوضی مثلا ادمی...لاشخور کثیف فرزاد خم شده بودو سرفه میکردو ...

۳۰ فروردین 1396
34