نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_پونزده (۲ تصویر)

#طوفان_عشق #پارت_پونزده #مهدیه_عسگری بدون حرف رفتم تو اتاقم که لباسامو عوض کنم که مامان گفت:لباساتو عوض کن زود بیا.... چشمامو کلافه روی هم فشردم...خودم کم بدبختی دارم مامانم شده قوز بالا قوز..... لباسامو با یه ...

#طوفان_عشق #پارت_پونزده #مهدیه_عسگری بدون حرف رفتم تو اتاقم که لباسامو عوض کنم که مامان گفت:لباساتو عوض کن زود بیا.... چشمامو کلافه روی هم فشردم...خودم کم بدبختی دارم مامانم شده قوز بالا قوز..... لباسامو با یه دست تاب و شلوارک تنگ صورتی عوض کردم.... دستی به گردن کبودم که حاصل کار ...

۳۰ تیر 1398
39K
#زوال_عشق #پارت_پونزده #مهدیه_عسگری سوار ماشین که شدیم برگشت سمتم و با یه من اخم گفت:مامانم و میتونی گول بزنی ولی منو نه.... بعدم وقتی میای مغازه من و با میای بیرون حق نداری انقد تیپ ...

#زوال_عشق #پارت_پونزده #مهدیه_عسگری سوار ماشین که شدیم برگشت سمتم و با یه من اخم گفت:مامانم و میتونی گول بزنی ولی منو نه.... بعدم وقتی میای مغازه من و با میای بیرون حق نداری انقد تیپ بزنی !!!...با تمسخر ابرویی بالا انداختم و گفتم:نه بابا مگه تو چکارمی که بخای بهم ...

۴ تیر 1398
55K