نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_چهارده (۱ تصویر)

#زوال_عشق #پارت_چهارده #مهدیه_عسگری با حرص رو کرد بهم و گفت:فک نکن نفهمیدم اون قضیه سوپ تقصیر تو بوده.... لبخند خونسردی زدم و گفتم:چه خوب که فهمیدی خودم خاستم بت بگم...ببین من ازتون ممنونم هستم که ...

#زوال_عشق #پارت_چهارده #مهدیه_عسگری با حرص رو کرد بهم و گفت:فک نکن نفهمیدم اون قضیه سوپ تقصیر تو بوده.... لبخند خونسردی زدم و گفتم:چه خوب که فهمیدی خودم خاستم بت بگم...ببین من ازتون ممنونم هستم که گذاشتین خونتون بمونم نمک نشناسم نیستم ولی توام اول بفهم چی از دهنت در میاد ...

۳ هفته پیش
84K