نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پایـــیز (۲ تصویر)

فَصلِ پیدایشِ عِشق استـــــ و به آن دِل بَستیم #صبح #پایـــیز و تَبِـــــ عِشــــــــق، چِشیدن دارد ســــــــلام صبح پاییــــ🍁ـــــزیتون زیبا🌞 ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌⁦

فَصلِ پیدایشِ عِشق استـــــ و به آن دِل بَستیم #صبح #پایـــیز و تَبِـــــ عِشــــــــق، چِشیدن دارد ســــــــلام صبح پاییــــ🍁ـــــزیتون زیبا🌞 ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌⁦

۱۶ آبان 1398
226
L'automne est une saison qui enseigne que le changement peut être beau 🍂🍁#پایـــیز.. فصلی است که می آمــوزد

L'automne est une saison qui enseigne que le changement peut être beau 🍂🍁#پایـــیز.. فصلی است که می آمــوزد " تغییر " میتواند زیــبا باشد!

۱۷ مهر 1396
16