نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پرستو_جلیلی (۳ تصویر)

چه کسی گفته است که تمام زنها بعداز شکستشان در یک شب عوض میشوندو تب میکنندو می افتندگوشه ی خانه وتایک ماه ازشدت گریه چشم هایشان ورم دارد؟! وبعدش هم انتقام بی وفایی کس دیگر ...

چه کسی گفته است که تمام زنها بعداز شکستشان در یک شب عوض میشوندو تب میکنندو می افتندگوشه ی خانه وتایک ماه ازشدت گریه چشم هایشان ورم دارد؟! وبعدش هم انتقام بی وفایی کس دیگر را ازموهای نازنینشان میگیرندو آنهارا میریزند دور! و مدام ناخن هایشان را از ته میجوند ...

۱۶ آذر 1398
5K
یک سری از دوست داشتن ها هم هست، که از هر دوست داشتنی سخت تر است دوست داشتنی که نمیدانی آخر و عاقبتش چه میشود نه آنقد دور است که نتوانی به دست بیاوریش نه ...

یک سری از دوست داشتن ها هم هست، که از هر دوست داشتنی سخت تر است دوست داشتنی که نمیدانی آخر و عاقبتش چه میشود نه آنقد دور است که نتوانی به دست بیاوریش نه آنقدر نزدیک که بتوانی تصاحبش کنی تو هستی و برزخت و افکار نیمه تمامی که ...

۶ بهمن 1395
5
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مثلا چند سال دیگر من زن ۵۰ و اندی ساله می‌شوم که ازدواج کرده ام و بچه دارم! حالا کاملا یاد گرفته ام که وظایف شخصی خودم را انجام بدهم و به کارهای همسر و ...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مثلا چند سال دیگر من زن ۵۰ و اندی ساله می‌شوم که ازدواج کرده ام و بچه دارم! حالا کاملا یاد گرفته ام که وظایف شخصی خودم را انجام بدهم و به کارهای همسر و بچه هایم هم برسم! جارو زدن و غذا پختن هم که دیگر نگو؛ قلق دم ...

۱۶ شهریور 1395
11