نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پژمان_نصیریان (۱۷ تصویر)

خیلی وقت است که از رفتنت میگذرد، و من هنوز پا به کوچه و خیابان نگذاشته‌ام!! حقیقتا میترسم، و تمام ترسم این است، اگر‌ روزی تو را با عشقت و دستانی گره خورده، در زیر ...

خیلی وقت است که از رفتنت میگذرد، و من هنوز پا به کوچه و خیابان نگذاشته‌ام!! حقیقتا میترسم، و تمام ترسم این است، اگر‌ روزی تو را با عشقت و دستانی گره خورده، در زیر باران قدم زنان دیدم، چه کنم؟!!! اشک غم بریزم برای این که رفته‌ای؟!! اشک شوق ...

۱ هفته پیش
8K
در دلم جای گرفتی، مابقی، ریخته‌اند از چشمم.. #پژمان_نصیریان

در دلم جای گرفتی، مابقی، ریخته‌اند از چشمم.. #پژمان_نصیریان

۱ هفته پیش
2K
برای کسی وقت بگذارید، که اگر یک قدم برایش برداشتید، برایتان دو قدم بردارد، و بلعکس. اگر یک در مقابل یک شد، شما جز زنگ تفریح و یا فردی معمولی برای طرف مقابل نیستید، بهتر ...

برای کسی وقت بگذارید، که اگر یک قدم برایش برداشتید، برایتان دو قدم بردارد، و بلعکس. اگر یک در مقابل یک شد، شما جز زنگ تفریح و یا فردی معمولی برای طرف مقابل نیستید، بهتر است عمرتان را برایشان حیف و میل نکنید... #پژمان_نصیریان

۱ هفته پیش
5K
آشفتگی‌های مغزم رو میتونی از کاغذ‌های مچاله شده توی اتاقم بفهمی... #پژمان_نصیریان

آشفتگی‌های مغزم رو میتونی از کاغذ‌های مچاله شده توی اتاقم بفهمی... #پژمان_نصیریان

۳ هفته پیش
1K
برای کسی وقت بگذارید، که اگر یک قدم برایش برداشتید، برایتان دو قدم بردارد، و بلعکس. اگر یک در مقابل یک شد، شما جز زنگ تفریح و یا فردی معمولی برای طرف مقابل نیستید، بهتر ...

برای کسی وقت بگذارید، که اگر یک قدم برایش برداشتید، برایتان دو قدم بردارد، و بلعکس. اگر یک در مقابل یک شد، شما جز زنگ تفریح و یا فردی معمولی برای طرف مقابل نیستید، بهتر است عمرتان را برایشان حیف و میل نکنید... #پژمان_نصیریان

۳ هفته پیش
4K
❣برای کسی وقت بگذارید، که اگر یک قدم برایش برداشتید، برایتان دو قدم بردارد، و بلعکس. اگر یک در مقابل یک شد، شما جز زنگ تفریح و یا فردی معمولی برای طرف مقابل نیستید، بهتر ...

❣برای کسی وقت بگذارید، که اگر یک قدم برایش برداشتید، برایتان دو قدم بردارد، و بلعکس. اگر یک در مقابل یک شد، شما جز زنگ تفریح و یا فردی معمولی برای طرف مقابل نیستید، بهتر است عمرتان را برایشان حیف و میل نکنید... #پژمان_نصیریان

۳ هفته پیش
3K
اون روزی که میخواست بره، چمدون به دست، چند قدمی از در خونه فاصله گرفت.. برگشت، منتظر بود حرفی بزنم، چشام پُر بود از اشک، گلوم از فریاد، دهنم از حرف، ولی، شده بودم لالِ ...

اون روزی که میخواست بره، چمدون به دست، چند قدمی از در خونه فاصله گرفت.. برگشت، منتظر بود حرفی بزنم، چشام پُر بود از اشک، گلوم از فریاد، دهنم از حرف، ولی، شده بودم لالِ مادرزاد.. حس میکردم اونم مثل منه، میخواست حرف بزنه، اما، نمی‌تونست.. جفت، قفل بودیم.. نه ...

۴ هفته پیش
9K
بچه بودم، اما بچگی نکردم.. همیشه بابام دست به شونم میزد و با شوق میگفت : (برا خودت یه پا مرد شدی..) بچه بودم، بازی کردن وسط کوچه با توپ پلاستیکیِ هم سنام رو (فقط) ...

بچه بودم، اما بچگی نکردم.. همیشه بابام دست به شونم میزد و با شوق میگفت : (برا خودت یه پا مرد شدی..) بچه بودم، بازی کردن وسط کوچه با توپ پلاستیکیِ هم سنام رو (فقط) دیدم، اما هیچ وقت لذت بازی کردن رو نچشیدم، میگفتن یه پا مرد شده، بازی ...

۴ هفته پیش
6K
آنقدر، آمدنت دیر شد، که تنم را به خاک گور بخشیدم.. #پژمان_نصیریان

آنقدر، آمدنت دیر شد، که تنم را به خاک گور بخشیدم.. #پژمان_نصیریان

۴ هفته پیش
2K
بعضی وقت‌ها حال و هوای نوشتن میاد سراغم، ولی چیزی به ذهنم نمیرسه.. کلمات و قافیه‌ها برام گنگ میشن.. به تو فکر میکنم، فقط تویی که میتونی گره از مشکلم باز کنی.. موهای فر و ...

بعضی وقت‌ها حال و هوای نوشتن میاد سراغم، ولی چیزی به ذهنم نمیرسه.. کلمات و قافیه‌ها برام گنگ میشن.. به تو فکر میکنم، فقط تویی که میتونی گره از مشکلم باز کنی.. موهای فر و چال لپ و خالِ لب و چشم خمارت، اینها که در نظرم گذر میکنه، دیگه ...

۲۲ تیر 1398
7K
چقدر #سخت است از #درون سوختن، چه #شعله‌هایی که زبانه میکشد و راه فراری نیست.. چه خفقانی بر #گلویم نشسته، چه داغی دارد این #دل .. و چه غم بزرگیست، غمِ #انتظار ... #پژمان_نصیریان
عکس بلند

چقدر #سخت است از #درون سوختن، چه #شعله‌هایی که زبانه میکشد و راه فراری نیست.. چه خفقانی بر #گلویم نشسته، چه داغی دارد این #دل .. و چه غم بزرگیست، غمِ #انتظار ... #پژمان_نصیریان

۲۲ اردیبهشت 1398
10K
همیشه برای خودتان یک راه #فرار داشته باشید.. برای زمانی که لبه پرتگاه #نامردی‌ها قرار گرفتید، برای روزی که، زمان، #واقعیت‌های تلخ را نشانتان میدهد، برای وقتی که به دست افرادی خاص پرتاب میشوید به ...
عکس بلند

همیشه برای خودتان یک راه #فرار داشته باشید.. برای زمانی که لبه پرتگاه #نامردی‌ها قرار گرفتید، برای روزی که، زمان، #واقعیت‌های تلخ را نشانتان میدهد، برای وقتی که به دست افرادی خاص پرتاب میشوید به عمق تنهایی، بله، برای آن روزها حتما یک راه فرار داشته باشید.. وگرنه در اوج ...

۲۲ اردیبهشت 1398
8K
قهوه‌ها، حالِ مرا می‌فهمند، از همین است چنین تلخ شدند... #پژمان_نصیریان

قهوه‌ها، حالِ مرا می‌فهمند، از همین است چنین تلخ شدند... #پژمان_نصیریان

۱۷ اردیبهشت 1398
5K
شب‌ها چه بی‌رحمانه میجنگند، غم‌هایی که در روز تسلیم‌اند... #پژمان_نصیریان

شب‌ها چه بی‌رحمانه میجنگند، غم‌هایی که در روز تسلیم‌اند... #پژمان_نصیریان

۴ اردیبهشت 1398
5K
همیشـه بـرای #خـودتان یڪ راه #فـرار داشتـه باشیـد ... بـرای #زمـانی ڪه لبـه #پـرتگاه #نامـردی‌ها قـرار گـرفتید، بـرای روزی ڪه، #زمـان ، #واقعیتـــ‌های تلـخ را نشـانتان میـدهد، بـرای وقتـی ڪه بـه دسـت افـرادی #خـاص پـرتاب ...
عکس بلند

همیشـه بـرای #خـودتان یڪ راه #فـرار داشتـه باشیـد ... بـرای #زمـانی ڪه لبـه #پـرتگاه #نامـردی‌ها قـرار گـرفتید، بـرای روزی ڪه، #زمـان ، #واقعیتـــ‌های تلـخ را نشـانتان میـدهد، بـرای وقتـی ڪه بـه دسـت افـرادی #خـاص پـرتاب میشـوید بـه عمـق #تنهـایی ، بلـه، بـرای آن روزها حتمـا یڪ راه فـرار داشتـه باشیـد.. ...

۱۵ بهمن 1397
13K
گذشته‌ را به تلخیِ #ته_خیار گذراندیم.. حال را با بی‌حالیِ تمام می‌گذرانیم.. به گمانم آینده را هم با حالی تلخ، سپری خواهیم کرد.. #پژمان_نصیریان

گذشته‌ را به تلخیِ #ته_خیار گذراندیم.. حال را با بی‌حالیِ تمام می‌گذرانیم.. به گمانم آینده را هم با حالی تلخ، سپری خواهیم کرد.. #پژمان_نصیریان

۲۷ شهریور 1397
6K
. عشق جان، به قول معروف، نازِ تو را نیازِ ماست.. پس، قهرکنی، دعواکنی، ناز کنی، عشوه کنی و از این حرفا، همش رو باهم خریدارم.. اما، هیچ وقت، اون لبخند زیبات که دلِ آدم ...

. عشق جان، به قول معروف، نازِ تو را نیازِ ماست.. پس، قهرکنی، دعواکنی، ناز کنی، عشوه کنی و از این حرفا، همش رو باهم خریدارم.. اما، هیچ وقت، اون لبخند زیبات که دلِ آدم رو میبره، از من دریغ نکن.. #پژمان_نصیریان . ____________ . 📷

۴ مرداد 1397
3K