نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چارمال (۲۷ تصویر)

دختر لر #دختر#لر#لرستان#ایلام#بویراحمد#چارمال#فارس#بوشهر

دختر لر #دختر#لر#لرستان#ایلام#بویراحمد#چارمال#فارس#بوشهر

۱۵ اسفند 1395
8K
دختر لر #دختر#لر#لرستان#ایلام#بویراحمد#چارمال#فارس#بوشهر

دختر لر #دختر#لر#لرستان#ایلام#بویراحمد#چارمال#فارس#بوشهر

۱۵ اسفند 1395
12K
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻨﺸﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧد ﺭﻭﺯﻱ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺭﮒ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪ . ﻗﻠﻴﺎﻥِ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ...

ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻨﺸﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧد ﺭﻭﺯﻱ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺭﮒ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪ . ﻗﻠﻴﺎﻥِ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻻ ﻗﻠﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺭﮒ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ...

۸ اسفند 1395
19K
قرمز یا مشکی؟ #دختران_لر#لرزاده#لرنژاد#تبارلر#دختر_لر#اصالت_لر#هویت_گرا#لر_بختیاری#افتخار_میکنم_لرم#لرستان#چارمال#خوزستان#اصفهان#بویراحمد

قرمز یا مشکی؟ #دختران_لر#لرزاده#لرنژاد#تبارلر#دختر_لر#اصالت_لر#هویت_گرا#لر_بختیاری#افتخار_میکنم_لرم#لرستان#چارمال#خوزستان#اصفهان#بویراحمد

۱ شهریور 1395
14K
#پوشش_مردان_لر #چارمال#خوزستان#بختیاری

#پوشش_مردان_لر #چارمال#خوزستان#بختیاری

۱۲ مرداد 1395
8K
فرشته کوچولو لر #لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین #دختر_زیبای_لر #عکس_باکیفیت_دختر_لر #lor#lur#lurestan#luristan#iran

فرشته کوچولو لر #لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین #دختر_زیبای_لر #عکس_باکیفیت_دختر_لر #lor#lur#lurestan#luristan#iran

۱۰ مرداد 1395
13K
لر بودن کلاس نمیخواد غیرت میخواد #لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

لر بودن کلاس نمیخواد غیرت میخواد #لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۱۰ مرداد 1395
13K
#لباس_مردان_لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

#لباس_مردان_لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۹ مرداد 1395
10K
#مشاهیر_لر ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺑﺮﺍﺕ ﻗﺒﺎﺩﯾﺎﻥ ململی ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺍﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ سال #۲۰۱۵ #لر#بختیاری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

#مشاهیر_لر ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺑﺮﺍﺕ ﻗﺒﺎﺩﯾﺎﻥ ململی ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺍﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ سال #۲۰۱۵ #لر#بختیاری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۹ مرداد 1395
6K
نه #داف .نه #تاپ #خدایی #خوشگل و#جذاب #دختر_لرستان #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

نه #داف .نه #تاپ #خدایی #خوشگل و#جذاب #دختر_لرستان #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۷ مرداد 1395
15K
دخترهای ما خوشگلن ؟ #دختر_لرستان #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

دخترهای ما خوشگلن ؟ #دختر_لرستان #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۷ مرداد 1395
15K
نه #داف .نه #تاپ #خدایی #خوشگل و#جذاب #دختر_لرستان #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

نه #داف .نه #تاپ #خدایی #خوشگل و#جذاب #دختر_لرستان #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۷ مرداد 1395
20K
نشست تغییر آب و هوا که بانوان نفیسه روشن و میترا حجار و شبنم فرشاد جو با روسری گلونی لری #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

نشست تغییر آب و هوا که بانوان نفیسه روشن و میترا حجار و شبنم فرشاد جو با روسری گلونی لری #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۵ مرداد 1395
13K
بهاران بنی احمدی با گلونی لری #بازیگر#سینما#گلونی#لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

بهاران بنی احمدی با گلونی لری #بازیگر#سینما#گلونی#لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۵ مرداد 1395
13K
#گروه_موسیقی_گلاره #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

#گروه_موسیقی_گلاره #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۴ مرداد 1395
7K
خیلی قشنگه '-' #لباس_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین #دختر_زیبای_لر #عکس_باکیفیت_دختر_لر #lor#lur#lurestan#luristan#iran

خیلی قشنگه '-' #لباس_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین #دختر_زیبای_لر #عکس_باکیفیت_دختر_لر #lor#lur#lurestan#luristan#iran

۳ مرداد 1395
11K
لباس مجلسی با طرح های لری #دختر_لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین #دختر_زیبای_لر #عکس_باکیفیت_دختر_لر #lor#lur#lurestan#luristan#iran

لباس مجلسی با طرح های لری #دختر_لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین #دختر_زیبای_لر #عکس_باکیفیت_دختر_لر #lor#lur#lurestan#luristan#iran

۳ مرداد 1395
13K
#مرجان_کاووسی با #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

#مرجان_کاووسی با #گلونی_لری #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۳۱ تیر 1395
7K
#لباس_لری #مرد_لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

#لباس_لری #مرد_لر #کرمانشاه#ایلام#لرستان#همدان#خوزستان#کهگیلویه#چارمال#فارس#اصفهان#تهران#قزوین

۳۰ تیر 1395
11K
قسم و نوم فراموش بیه ی لر قسم و تش خاموش بیه ی لر نمیره نوم لر هرگز د ویرم مگرروزی که اوسه د بمیرم همه جا خاک زرخیزم بهشته خدا و دخترلر گوت:فرشته میها ...

قسم و نوم فراموش بیه ی لر قسم و تش خاموش بیه ی لر نمیره نوم لر هرگز د ویرم مگرروزی که اوسه د بمیرم همه جا خاک زرخیزم بهشته خدا و دخترلر گوت:فرشته میها سی تو بوم د قوم پاکم. د مردم لر زوون و سینه چاکم. لرنژاد برتره ...

۲۳ تیر 1395
5K