نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چاه_زمزمست (۱ تصویر)

گر تو #طالب_عشقی ، غم دمادمست اینجا ور نشانه می‌پرسی، رشته سر گمست اینجا چون درین مقام آیی گوش کن که: در راهت ز #آب_چشم_مظلومان #چاه_زمزمست اینجا چیست جرم ما؟ گویی کز حریف ناهمتا هر ...

گر تو #طالب_عشقی ، غم دمادمست اینجا ور نشانه می‌پرسی، رشته سر گمست اینجا چون درین مقام آیی گوش کن که: در راهت ز #آب_چشم_مظلومان #چاه_زمزمست اینجا چیست جرم ما؟ گویی کز حریف ناهمتا هر کجا که بنشینی گو کژدمست اینجا جو فروش مفتی را از نماز و از روزه ...

۱۵ آذر 1397
289