نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چ_مثل_چرا_چادر (۱۱ تصویر)

#چ_مثل_چرا_چادر ♥️ دروغ گفتہ اند خوشگلے دردسر دارد خوشگل خانم میتواند یڪ چادر بہ سر باشد بے دردسر و بزڪ دوزڪ ✍ #میم_اصانلو

#چ_مثل_چرا_چادر ♥️ دروغ گفتہ اند خوشگلے دردسر دارد خوشگل خانم میتواند یڪ چادر بہ سر باشد بے دردسر و بزڪ دوزڪ ✍ #میم_اصانلو

۳۰ مهر 1398
81
#اتفاقی_نبود_شبیه_زهرا_شدنم #چ_مثل_چرا_چادر ❤️ بعضے وقتها؛ میبینم پروفایلت.. مُزیّن است بہ.. دخترے مشڪین ردا.. بالاے ڪوہ.. یا ڪنار رود.. در هوهوے باد! و بوجد مے آید نگاهم.. نہ از سر هوس.. و یا هوا.. ڪہ از ...

#اتفاقی_نبود_شبیه_زهرا_شدنم #چ_مثل_چرا_چادر ❤️ بعضے وقتها؛ میبینم پروفایلت.. مُزیّن است بہ.. دخترے مشڪین ردا.. بالاے ڪوہ.. یا ڪنار رود.. در هوهوے باد! و بوجد مے آید نگاهم.. نہ از سر هوس.. و یا هوا.. ڪہ از رنگ نجابت.. و شڪوہ و جلال! بعد میروم سروقت پُست هایت.. یڪ در میان.. چطور ...

۱ شهریور 1398
6K
#چ_مثل_چرا_چادر ♥️ +گفت:چندلحظہ چشمانت را بدوز بہ عڪس و بعد اوّلین حسے را ڪہ داشتے،بگو! -گفتم:جلوے دست و پایم را نگرفتہ بود اما دست و دلم بدجور لرزیدہ بود بار اوّل! @clad_girls 🌱

#چ_مثل_چرا_چادر ♥️ +گفت:چندلحظہ چشمانت را بدوز بہ عڪس و بعد اوّلین حسے را ڪہ داشتے،بگو! -گفتم:جلوے دست و پایم را نگرفتہ بود اما دست و دلم بدجور لرزیدہ بود بار اوّل! @clad_girls 🌱

۲۵ مرداد 1398
170
‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر

‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر

۱۷ خرداد 1398
2K
پیشنهاد مطالعه:) درست مثل یک چیستان می ماند؛ از آن مدل هایی که جوابش در گوگل هم یافت نمیشد! #چ_مثل_چرا_چادر ؟!؟!

پیشنهاد مطالعه:) درست مثل یک چیستان می ماند؛ از آن مدل هایی که جوابش در گوگل هم یافت نمیشد! #چ_مثل_چرا_چادر ؟!؟! "آن چیست..؟" بار اول که این چیستان را گفتم، همه هاج و واج من را نگاه کردند و از آنجا که حدس مشخصی نداشتند،شروع کردند به سوال و جواب ...

۴ خرداد 1398
1K
#چ_مثل_چرا_چادر ❤️ دروغ گفتہ اند خوشگلے دردسر دارد خوشگل خانم میتواند یڪ چادر بہ سر باشد بے دردسر و بزڪ دوزڪ ✍ #میم_اصانلو

#چ_مثل_چرا_چادر ❤️ دروغ گفتہ اند خوشگلے دردسر دارد خوشگل خانم میتواند یڪ چادر بہ سر باشد بے دردسر و بزڪ دوزڪ ✍ #میم_اصانلو

۸ اسفند 1397
46
‍ ‍ پیشنهاد میکنم بخونید ‍ ‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ♡ . . باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! . طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا ...

‍ ‍ پیشنهاد میکنم بخونید ‍ ‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ♡ . . باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! . طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است..! تا زمانے ڪہ اولین گاز را نزدہ؟! . باید چشید.. باید لمس ڪرد.. از ...

۲۰ بهمن 1397
50
‍ ‍ پیشنهاد میکنم بخونید ‍ ‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ♡ . . باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! . طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا ...

‍ ‍ پیشنهاد میکنم بخونید ‍ ‍ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ♡ . . باید تجربہ ڪرد.. باید چشید.. باید مزہ مزہ ڪرد..! . طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را.. همینطورے ڪہ نمیشود.. و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است..! تا زمانے ڪہ اولین گاز را نزدہ؟! . باید چشید.. باید لمس ڪرد.. از ...

۱۳ دی 1397
1K
#چ_مثل_چرا_چادر 💕 💕 حجاب را بدون منطق..تصور ڪن! بدون دلیل.. بدون برهان.. و صُغرے و ڪُبرے! حجاب را بدون ریاضے..تصور ڪن! بدون دو دوتا چارتا.. بدون استدلال.. و استقراء و استنتاج! حجاب را بدون ادبیات..تصور ...

#چ_مثل_چرا_چادر 💕 💕 حجاب را بدون منطق..تصور ڪن! بدون دلیل.. بدون برهان.. و صُغرے و ڪُبرے! حجاب را بدون ریاضے..تصور ڪن! بدون دو دوتا چارتا.. بدون استدلال.. و استقراء و استنتاج! حجاب را بدون ادبیات..تصور ڪن! بدون اما و اگر.. بدون چگونہ.. و چون و چرا! حجاب را بدون جامعہ ...

۱۴ آذر 1397
80
#چ_مثل_چرا_چادر

#چ_مثل_چرا_چادر

۲۹ آبان 1396
19
﷽ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ؟! ✅ ✔ باید تجربہ ڪرد... باید چشید... باید مزہ مزہ ڪرد...! طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را... همینطورے ڪہ نمیشود... و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است...! تا زمانے ڪہ اولین گاز را ...

﷽ ‍ #چ_مثل_چرا_چادر ؟! ✅ ✔ باید تجربہ ڪرد... باید چشید... باید مزہ مزہ ڪرد...! طعمِ گرماےِ دلپذیر چادر را... همینطورے ڪہ نمیشود... و چہ ڪسے میدانست پیتزا،پیتزا است...! تا زمانے ڪہ اولین گاز را نزدہ؟! باید چشید... باید لمس ڪرد... از نزدیڪ ترین نزدیڪ ها... بعضے چیزها را... حجاب ...

۲۹ مرداد 1396
99