نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ژوزه_ساراماگو (۳۹ تصویر)

-و بعضی وقت‌ها اگر گریه نکنیم؛ ممکن است به بهای از دست دادن جانمان تمام شود… 📓 کوری #ژوزه_ساراماگو

-و بعضی وقت‌ها اگر گریه نکنیم؛ ممکن است به بهای از دست دادن جانمان تمام شود… 📓 کوری #ژوزه_ساراماگو

۲ روز پیش
3K
همه چیزهای از دست‌رفته یک روز برمیگردند اما درست وقتی که یاد می‌گیریم بدون آن‌ها زندگی کنیم... #ژوزه_ساراماگو

همه چیزهای از دست‌رفته یک روز برمیگردند اما درست وقتی که یاد می‌گیریم بدون آن‌ها زندگی کنیم... #ژوزه_ساراماگو

۷ روز پیش
3K
کور شدم ، کور شدم. فردیادی ست وحشت آور در دنیایی که همه ادعای بینایی میکنند، در حالی که همواره کورترین آدم ها آن هایی بودند که نمی خواستند ببینند ، نه آن هایی که ...

کور شدم ، کور شدم. فردیادی ست وحشت آور در دنیایی که همه ادعای بینایی میکنند، در حالی که همواره کورترین آدم ها آن هایی بودند که نمی خواستند ببینند ، نه آن هایی که به واقع نمی دیدند. این کوری سفید همه را به کام خود میکشد و در ...

۱ هفته پیش
19K
همه چیزهای از دست‌رفته یک روز برمی‌گردند، اما درست وقتی که یاد می‌گیریم بدون آن‌ها زندگی کنیم! 📖 #همه_نام‌ها #ژوزه_ساراماگو

همه چیزهای از دست‌رفته یک روز برمی‌گردند، اما درست وقتی که یاد می‌گیریم بدون آن‌ها زندگی کنیم! 📖 #همه_نام‌ها #ژوزه_ساراماگو

۲ هفته پیش
5K
#معرفی_کتاب #همه_نام‌_ها 📚 گاهی راحت تر است که با وجودِ اندوهی که در درونت موج می زند لبخند بزنی تا اینکه بخواهی به همه ی عالم توضیح بدهی که چرا غمگینی ... #ژوزه_ساراماگو

#معرفی_کتاب #همه_نام‌_ها 📚 گاهی راحت تر است که با وجودِ اندوهی که در درونت موج می زند لبخند بزنی تا اینکه بخواهی به همه ی عالم توضیح بدهی که چرا غمگینی ... #ژوزه_ساراماگو

۴ هفته پیش
9K
#معرفی_کتاب بدترین کور، کوری بود که نمی خواست ببیند... #کوری ✍ 🏻 #ژوزه_ساراماگو

#معرفی_کتاب بدترین کور، کوری بود که نمی خواست ببیند... #کوری ✍ 🏻 #ژوزه_ساراماگو

۴ هفته پیش
9K
اگر قرار است چاقویی در شکمت فرو کنند، لااقل کار را با همان قیافه قاتلانه و نفرت انگیز انجام دهند، نه این‌که هم‌زمان به تو لبخند بزنند و امیدواری بیهوده بدهند و مثلاً بگویند:

اگر قرار است چاقویی در شکمت فرو کنند، لااقل کار را با همان قیافه قاتلانه و نفرت انگیز انجام دهند، نه این‌که هم‌زمان به تو لبخند بزنند و امیدواری بیهوده بدهند و مثلاً بگویند: "نگران نباش چیزی نیست. شش تا ضربه هم بخوری، مثل قبل سالم خواهی بود!" 📗 #دخمه ...

۱۲ فروردین 1398
6K
آدم ها ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ... #ژوزه_ساراماگو

آدم ها ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ... #ژوزه_ساراماگو

۱۲ اسفند 1397
8K
من عمرم را با نگاه کردن در چشم مردم گذرانده ام، چشم تنها جای بدن است که شاید هنوز روحی در آن باقی باشد. #ژوزه_ساراماگو

من عمرم را با نگاه کردن در چشم مردم گذرانده ام، چشم تنها جای بدن است که شاید هنوز روحی در آن باقی باشد. #ژوزه_ساراماگو

۲ اسفند 1397
6K
#معرفی_کتاب -همه‌ی چیزهای از دست رفته یک روز برمی‌گردند؛ اما درست وقتی که یاد می‌گیریم بدون آنها زندگی کنیم… #همه_نام‌ها #ژوزه_ساراماگو

#معرفی_کتاب -همه‌ی چیزهای از دست رفته یک روز برمی‌گردند؛ اما درست وقتی که یاد می‌گیریم بدون آنها زندگی کنیم… #همه_نام‌ها #ژوزه_ساراماگو

۲۷ بهمن 1397
3K
#معرفی_کتاب کوری 📚 بدترین نوع کوری ... کوری است که نمی خواهد ببیند ! #ژوزه_ساراماگو

#معرفی_کتاب کوری 📚 بدترین نوع کوری ... کوری است که نمی خواهد ببیند ! #ژوزه_ساراماگو

۲۵ بهمن 1397
5K
آدم‌ها ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ... #ژوزه_ساراماگو 🍂

آدم‌ها ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ... #ژوزه_ساراماگو 🍂

۲۰ آذر 1397
4K
قانون زندگی این است که هر گاه احساس می کنیم همه چیز ما را گرفته اند باز در می یابیم که هنوز چیزی برایمان باقی مانده است... #ژوزه_ساراماگو
عکس بلند

قانون زندگی این است که هر گاه احساس می کنیم همه چیز ما را گرفته اند باز در می یابیم که هنوز چیزی برایمان باقی مانده است... #ژوزه_ساراماگو

۱۱ مهر 1397
5K
همه چیزهای از دست رفته ، یک روز برمی‌گردند ... اما درست وقتی که یاد گرفته‌ایم بدون آن‌ها زندگی کنیم ! #ژوزه_ساراماگو

همه چیزهای از دست رفته ، یک روز برمی‌گردند ... اما درست وقتی که یاد گرفته‌ایم بدون آن‌ها زندگی کنیم ! #ژوزه_ساراماگو

۹ شهریور 1397
6K
#یک_جرعه_کتاب 📚 اگر از من بخواهند نیکوکاری، مهربانی و عدالت را به ترتیب تقدم ردیف کنم، اول مهربانی، دوم عدالت و سوم نیکوکاری را نام می برم. زیرا مهربانی به خودی خود عدالت و نیکوکاری ...

#یک_جرعه_کتاب 📚 اگر از من بخواهند نیکوکاری، مهربانی و عدالت را به ترتیب تقدم ردیف کنم، اول مهربانی، دوم عدالت و سوم نیکوکاری را نام می برم. زیرا مهربانی به خودی خود عدالت و نیکوکاری را به کار می گیرد، و یک سیستم عدالت بی عیب در بطن خود به ...

۱ شهریور 1397
4K
آدم ها ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣیفهمند و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ میشوند ! ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲِ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ...! #ژوزه_ساراماگو 💚

آدم ها ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣیفهمند و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ میشوند ! ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲِ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ...! #ژوزه_ساراماگو 💚

۲۸ مرداد 1397
8K
آن قدر از مرگ می ترسیم که همیشه سعی می کنیم از تقصیرات اموات بگذریم، انگار پیشاپیش می خواهیم وقتی نوبت خودمان شد از تقصیرات ما هم بگذرند. 📕 کوری ✍🏻 #ژوزه_ساراماگو

آن قدر از مرگ می ترسیم که همیشه سعی می کنیم از تقصیرات اموات بگذریم، انگار پیشاپیش می خواهیم وقتی نوبت خودمان شد از تقصیرات ما هم بگذرند. 📕 کوری ✍🏻 #ژوزه_ساراماگو

۳۰ تیر 1397
7K

" با تو بودن را دوست دارم " ... گمان نکنم عبارت بهتری به جز این جمله برای بیان احساسمان به دیگری وجود داشته باشد ... #ژوزه_ساراماگو

۲۸ خرداد 1397
3K

" با تو بودن را دوست دارم " ... گمان نکنم عبارت بهتری به جز این جمله برای بیان احساسمان به دیگری وجود داشته باشد ... #ژوزه_ساراماگو

۲۵ خرداد 1397
9K
آرامش خود را به هیچ چیز و هیچکس وابسته نکن تا همیشه آن را داشته باشی ...! #ژوزه_ساراماگو

آرامش خود را به هیچ چیز و هیچکس وابسته نکن تا همیشه آن را داشته باشی ...! #ژوزه_ساراماگو

۲۷ آبان 1396
6K