نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کابوس_بی_پایان (۳۷ تصویر)

پارت سی + چرا خراب تر بشه؟ - اون مرتیکه گفت حساب بی حسابیم و طرفشون نرم واسه انتقام‌گیری یا هرچی پس پرونده این اتفاق بسته شده اگه تو بری بگی مقصر اصلی بودی این ...

پارت سی + چرا خراب تر بشه؟ - اون مرتیکه گفت حساب بی حسابیم و طرفشون نرم واسه انتقام‌گیری یا هرچی پس پرونده این اتفاق بسته شده اگه تو بری بگی مقصر اصلی بودی این دفعه واسه تو یه پرونده باز میکنن و منم سره دروغگوییم باز مجازات میکنن آروشا ...

۱ هفته پیش
56K
پارت بیستو نه اونم‌ گفته من زنو بچه دارم، یه جوری واسش با اشکو اه تعریف کردم که بیچاره بغضش گرفتو بغلم کردو کلی دل داریم دادو گفت درکم میکنه خودشم سی چهل باری اینو ...

پارت بیستو نه اونم‌ گفته من زنو بچه دارم، یه جوری واسش با اشکو اه تعریف کردم که بیچاره بغضش گرفتو بغلم کردو کلی دل داریم دادو گفت درکم میکنه خودشم سی چهل باری اینو تجربه کرده و عاشق شده و طرف متاهل بوده، دل دریایی داره برا خودش پسر ...

۱ هفته پیش
69K
پارت بیستو هشت - رفتن جایی زود برمیگردن ازم جدا شدو با اخم شیرینی گفت : + کجا رفتن؟ چرا منو نبردن؟ تا اومدم چیزی بگم در اتاق باز شدو مهرشاد اومد داخلو با اخمی ...

پارت بیستو هشت - رفتن جایی زود برمیگردن ازم جدا شدو با اخم شیرینی گفت : + کجا رفتن؟ چرا منو نبردن؟ تا اومدم چیزی بگم در اتاق باز شدو مهرشاد اومد داخلو با اخمی غلیظ تر از مهربان نگام کردو گفت : + هیچ خاصیتی برام نداری هفتاد هزار ...

۱ هفته پیش
56K
♪یه شب باورامو یه جوری شکستن که فکر کردم حتی خدا قهره با من حالا اشک شوقم دارن میدرخشن تو برگشتی تا من خدا رو ببخشم چرا از همه آدما میگذری که دنیا رو با ...

♪یه شب باورامو یه جوری شکستن که فکر کردم حتی خدا قهره با من حالا اشک شوقم دارن میدرخشن تو برگشتی تا من خدا رو ببخشم چرا از همه آدما میگذری که دنیا رو با من تماشا کنی تو که میتونستی برای خودت یکی بهتر از منو پیدا کنی کجا ...

۱ هفته پیش
20K
پارت بیستو هفت ولی جواب نداد، ده بار دیگه هم زنگ زدم باز جواب نداد. کلافه و نا امید برگشتیم سر کلاس. این زنگ فلسفه منطق داشتیم، در حالت عادی هیچی ازین درس نمیفهمم چه ...

پارت بیستو هفت ولی جواب نداد، ده بار دیگه هم زنگ زدم باز جواب نداد. کلافه و نا امید برگشتیم سر کلاس. این زنگ فلسفه منطق داشتیم، در حالت عادی هیچی ازین درس نمیفهمم چه برسه به حالا که فکرم درگیره. ده دقیقه از کلاس گذشته بود که نور گوشیو ...

۱ هفته پیش
77K
پارت بیستو شیش آروشا آروم دم‌‌‌ گوشم گفت : + چه جوری ولت کردن؟ جوابشو ندادم که پرنیا هم از پشت سرم به حرف اومد + آجی ببخشید یهو رفتیم آخه یهو درو بستی ترسیدیم ...

پارت بیستو شیش آروشا آروم دم‌‌‌ گوشم گفت : + چه جوری ولت کردن؟ جوابشو ندادم که پرنیا هم از پشت سرم به حرف اومد + آجی ببخشید یهو رفتیم آخه یهو درو بستی ترسیدیم مغزمون درست کار نکرد همون موقع دبیر ادبیات دادی زد سرمونو گفت ساکت باشیم که ...

۱ هفته پیش
43K
پارت بیستو پنج با صدای بوق یه ماشین که ازم فاصله داشت دو متر پرید هوا و لقمه پرید تو گلومو بقیش که تو دستم بود افتاد رو زمین شروع کردم به سرفه کردن که ...

پارت بیستو پنج با صدای بوق یه ماشین که ازم فاصله داشت دو متر پرید هوا و لقمه پرید تو گلومو بقیش که تو دستم بود افتاد رو زمین شروع کردم به سرفه کردن که راننده ازون طرف ماشین پیاده شدو مجددا چون فاصله زیاد بود کوری من اوت کردو ...

۱ هفته پیش
35K
پارت بیستو دو - ببخشید من یه کلمه هم از حرفاتونو نفهمیدم فوری نگاهمو ازش گرفتم که زیر لب گفت بعدا قشنگ شیر فهم میشی. از طولانی شدن مسیر کلافه شده بودمو از استرس زیاد ...

پارت بیستو دو - ببخشید من یه کلمه هم از حرفاتونو نفهمیدم فوری نگاهمو ازش گرفتم که زیر لب گفت بعدا قشنگ شیر فهم میشی. از طولانی شدن مسیر کلافه شده بودمو از استرس زیاد کلافه تر، دوباره یه نگاه سطحی به پسره کردمو قیافش تو ذهنم هک شد، چشمای ...

۲ هفته پیش
58K
پارت بیستو یک چون همین که با پلیسا میونه خوبی نداره مشخصه که یه خلافی چیزی تو دستو بالش داره، هوف پس چیکار کنم؟ هر چی زور زدم فکری به ذهنم نرسیدو گوشیو انداختم تو ...

پارت بیستو یک چون همین که با پلیسا میونه خوبی نداره مشخصه که یه خلافی چیزی تو دستو بالش داره، هوف پس چیکار کنم؟ هر چی زور زدم فکری به ذهنم نرسیدو گوشیو انداختم تو کیفمو تا چشمم افتاد به پنجره، رفتم سمتشو بازش کردم‌، باز ترس از ارتفاع بهم ...

۲ هفته پیش
51K
👌😕👌 #islakrüya #کابوس_بی_پایان

👌😕👌 #islakrüya #کابوس_بی_پایان

۲ هفته پیش
5K
روزبه #کابوس_بی_پایان

روزبه #کابوس_بی_پایان

۲ هفته پیش
4K
پارت بیستم - دایی آروم باش خب تابلو جریان چی بوده طبق معمول آرین خواسته یه دخترو خفت کنه از شانس این مثل قبلیا نبوده که راضی بشه ازش استفاده بشه و پولشو بگیره زده ...

پارت بیستم - دایی آروم باش خب تابلو جریان چی بوده طبق معمول آرین خواسته یه دخترو خفت کنه از شانس این مثل قبلیا نبوده که راضی بشه ازش استفاده بشه و پولشو بگیره زده ناکارش کرده این داشت واسه خودش چی می بافید؟‌‌ بادیدن دایی گرامیش که سرشو به ...

۲ هفته پیش
48K
آرین #کابوس_بی_پایان

آرین #کابوس_بی_پایان

۲ هفته پیش
4K
آریا #کابوس_بی_پایان

آریا #کابوس_بی_پایان

۲ هفته پیش
4K
پارت نوزدهم اشاره کرد ما هم‌بیایم، آروشا هم بیخیال رفت پایینو این دفعه نوبت من بود، بین رفتنو موندن دو دل بودمو بعد از چن دقیقه کلنجار رفتن با خودمو کلافه از غرغرای بلند اون ...

پارت نوزدهم اشاره کرد ما هم‌بیایم، آروشا هم بیخیال رفت پایینو این دفعه نوبت من بود، بین رفتنو موندن دو دل بودمو بعد از چن دقیقه کلنجار رفتن با خودمو کلافه از غرغرای بلند اون دو تا اون پایین‌ تا خواستم از پنجره رد بشم در اتاق باز شدو صدای ...

۲ هفته پیش
44K
پارت هجدهم آروم درو بست که با ترس به پسری که ‌کف زمین افتاده بود پشت سرش یکم خونی بود نگاه کردمو رو به پرنیا و آروشایی که رو تخت نشسته بودو بی صدا گریه ...

پارت هجدهم آروم درو بست که با ترس به پسری که ‌کف زمین افتاده بود پشت سرش یکم خونی بود نگاه کردمو رو به پرنیا و آروشایی که رو تخت نشسته بودو بی صدا گریه میکرد گفتم : - این کیه؟ کی این بلارو سرش اورده؟ پرنیا نشست کف زمینو ...

۲ هفته پیش
47K
پارت هفدهم + خب ما آدم نیستیم تو اومدی توی قلمرو حیوونا و به یکی از حیووناش ضربه زدی، بد ضربه ای هم زدی، منم اومدم تو قلمروی شمای به اصطلاح آدمو به یکیتون ضربه ...

پارت هفدهم + خب ما آدم نیستیم تو اومدی توی قلمرو حیوونا و به یکی از حیووناش ضربه زدی، بد ضربه ای هم زدی، منم اومدم تو قلمروی شمای به اصطلاح آدمو به یکیتون ضربه زدم الان‌ مساوی شدیم دقیقا یک یک اگه بخوای بری پیش پلیسا یا اینکه بیای ...

۲ هفته پیش
58K
پارت پونزدهم هیچ تو حال خودم نبودم که یهو بوی دود سیگار پسری که کنارم عین خر وایساده بود باعث شد تنگی نفس بگیرمو به سرفه بیوفتم، از شانس اسپره تو کیف دستیم بودو با ...

پارت پونزدهم هیچ تو حال خودم نبودم که یهو بوی دود سیگار پسری که کنارم عین خر وایساده بود باعث شد تنگی نفس بگیرمو به سرفه بیوفتم، از شانس اسپره تو کیف دستیم بودو با سرعت ازون جهنم زدم بیرونو رفتم تو باغ و از اسپرم استفاده کردم ولی حالم ...

۲ هفته پیش
46K
پارت چهاردهم با چیزی که دیدیم فهمیدیم به معنی واقعی کلمه گند زدیم، مهمونی مختلط همه از دم غریبه و با حالای نامتعادل، همون موقع گوشی پرنیا زنگ خوردو دیدیم معصومس ولی صدای موسیقی اونقدر ...

پارت چهاردهم با چیزی که دیدیم فهمیدیم به معنی واقعی کلمه گند زدیم، مهمونی مختلط همه از دم غریبه و با حالای نامتعادل، همون موقع گوشی پرنیا زنگ خوردو دیدیم معصومس ولی صدای موسیقی اونقدر بلند بود که نمیتونست جوابشو بده و مارو ول کرد رفت بیرون که آروشا بازومو ...

۲ هفته پیش
54K
پارت سیزدهم + آروم باش مامان این دکترا حرف مفت زیاد میزنن اگه خدا بخواد داییم باز میتونه راه بره عمم گریش شدت گرفتو دیگه نتونستم اونجا بمونمو رفتم تو اتاق عمم کنار مهربان نشستم، ...

پارت سیزدهم + آروم باش مامان این دکترا حرف مفت زیاد میزنن اگه خدا بخواد داییم باز میتونه راه بره عمم گریش شدت گرفتو دیگه نتونستم اونجا بمونمو رفتم تو اتاق عمم کنار مهربان نشستم، بی خبر از همه ی عالم خواب بود، این طفلک به خاطر من احمق باید ...

۲ هفته پیش
53K