نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کاراگاهان (۱۲ تصویر)

#کاراگاهان پارت35 پیاده ب سمت خونه راه افتادم میلی ب سوار شدن ماشین نداشتم حالم از دروغ بهم میخورد فکرای عجیب غریب ک نکنه دوست داشتنشم الکی باشه هوا سرد بود نمیدونستم چ رفتاری باید ...

#کاراگاهان پارت35 پیاده ب سمت خونه راه افتادم میلی ب سوار شدن ماشین نداشتم حالم از دروغ بهم میخورد فکرای عجیب غریب ک نکنه دوست داشتنشم الکی باشه هوا سرد بود نمیدونستم چ رفتاری باید داشته باشم باورم نمیشد ک مهرداد پلیس بودو حتی ی لحظه هم فکرشو نمیکردم باورم ...

۳ هفته پیش
42K
#کاراگاهان پارت٣٢ راست میگفت چشمام قرمز شده بود پاهامو جمع کردم و پتو کشیدم روم و چشمامو بستم ب ثانیه نکشید ک خوابم برد انقدر خسته بودم ک حس کردم نیم ساعته خوابیدم اما وقتی ...

#کاراگاهان پارت٣٢ راست میگفت چشمام قرمز شده بود پاهامو جمع کردم و پتو کشیدم روم و چشمامو بستم ب ثانیه نکشید ک خوابم برد انقدر خسته بودم ک حس کردم نیم ساعته خوابیدم اما وقتی بیدار شدم ساعت ۶:٣٠بود اما ی جای دیگ بودم مهرداد ب دری ک حدودا١٠٠قدمی با ...

۴ هفته پیش
28K
#کاراگاهان پارت٣٠ نمیتونستم حرفی بزنم پیاده شدم نمیدونم چرا بغض گلومو چنگ مینداخت هوا حسابی سرد شده بود زنگ زدم مامانم ایفون رو برداشت *کیه +ترانه ام مامان باز کن در و باز کردب مهرداد ...

#کاراگاهان پارت٣٠ نمیتونستم حرفی بزنم پیاده شدم نمیدونم چرا بغض گلومو چنگ مینداخت هوا حسابی سرد شده بود زنگ زدم مامانم ایفون رو برداشت *کیه +ترانه ام مامان باز کن در و باز کردب مهرداد ک تو ماشین نشسته بود و با اخم ب جلو نگاه میکرد ی نگاه کوتاهی ...

۴ هفته پیش
28K
#کاراگاهان پارت٢٧ +گذشته ها مهم نیس مهم اینه ک فکر الانم مثبته حلیمو خوردیم و ی خورده گپ زدیم ساعت ب سرعت گذشت و حالا ٩بود فکر نمیکردم انقدر کنارش زمان زود بگذره چ حال ...

#کاراگاهان پارت٢٧ +گذشته ها مهم نیس مهم اینه ک فکر الانم مثبته حلیمو خوردیم و ی خورده گپ زدیم ساعت ب سرعت گذشت و حالا ٩بود فکر نمیکردم انقدر کنارش زمان زود بگذره چ حال خوبیه کنارش بودن سوار ماشین شدیم و راه افتادیم حدود ی ربع بعد رسییدیم مهردادزنگ ...

۱ مرداد 1398
27K
#کاراگاهان پارت٢٣ همچنان بزن و بکو بود خیلیا میخواستن مهردادو بلند کنن اما مهرداد ب بهونه های مختلف میگفت ک نمیاد وسط مهرداد گفت -میرقصی؟ +چی -باهام میرقصی +وای ن اصلا نمیتونم تو تازه امشب ...

#کاراگاهان پارت٢٣ همچنان بزن و بکو بود خیلیا میخواستن مهردادو بلند کنن اما مهرداد ب بهونه های مختلف میگفت ک نمیاد وسط مهرداد گفت -میرقصی؟ +چی -باهام میرقصی +وای ن اصلا نمیتونم تو تازه امشب حستو بهم گفتی توقع داری همین امشب باهات برقصم؟ -منطقیه بزن و بکوب تموم شد ...

۲۵ تیر 1398
113K
#کاراگاهان پارت٢٠ بعضی موقع ها ادم عاشق میشه بدون اینک بفهمه من عاشق مهرداد شده بودم بدون اینک بفهمم تلفنم زنگ خوردو اون حال و هوای مارو کلا بهم ریخت وقتی صفحه گوشیمو دیدم جا ...

#کاراگاهان پارت٢٠ بعضی موقع ها ادم عاشق میشه بدون اینک بفهمه من عاشق مهرداد شده بودم بدون اینک بفهمم تلفنم زنگ خوردو اون حال و هوای مارو کلا بهم ریخت وقتی صفحه گوشیمو دیدم جا خوردم گفتم +واااای مامانمه... -خب باشه +باشه؟؟؟دیده خونه نیستم ب گوشیم زنگ زده -خوب حالا ...

۲۴ تیر 1398
87K
#کاراگاهان پارت١۴ +من؟؟؟اخه بعید میدونم کاری بتونم بکنم و از پسش بر بیام -میتونی ب سمت قهوه اش رفتو شروع کرد ب خوردن + چرا سراغ همون منشیتون نمیرین اصلا تازه یادم افتاد داستان دیروز ...

#کاراگاهان پارت١۴ +من؟؟؟اخه بعید میدونم کاری بتونم بکنم و از پسش بر بیام -میتونی ب سمت قهوه اش رفتو شروع کرد ب خوردن + چرا سراغ همون منشیتون نمیرین اصلا تازه یادم افتاد داستان دیروز چی بود -واااای همیشه حافظه ات انقدر خوبه +همییییشه....ن یعنی بعضی اوقات ..... چی بگم ...

۲۲ تیر 1398
79K
#کاراگاهان پارت١3 فقط نگاه کردمو حرفی نزدم غزل زنگ زد جواب ندادم پیام داد ک تو لایق من نیستی و بهتر از تو هم هست منم تصمیم گرفتم ک توکل فامیل بگم ک من بدم ...

#کاراگاهان پارت١3 فقط نگاه کردمو حرفی نزدم غزل زنگ زد جواب ندادم پیام داد ک تو لایق من نیستی و بهتر از تو هم هست منم تصمیم گرفتم ک توکل فامیل بگم ک من بدم و اون خوبه من بودم ک اونو ول کردم اونم از خدا خواسته ماجرا روچسبید ...

۲۱ تیر 1398
55K
#کاراگاهان پارت١١ -منم همین فکرو میکنم +ب نظرم باید با این پسره حرف بزنیم -اره فکر خوبیه شما برین ادامه خوابتون خندیدمو گفتم فکر خوبیه -پس خدافظ تا فردا ساعت١٠ +خدافظ تا فردا ساعت ٧بودو ...

#کاراگاهان پارت١١ -منم همین فکرو میکنم +ب نظرم باید با این پسره حرف بزنیم -اره فکر خوبیه شما برین ادامه خوابتون خندیدمو گفتم فکر خوبیه -پس خدافظ تا فردا ساعت١٠ +خدافظ تا فردا ساعت ٧بودو تقریبا ۵ساعت و نیم خوابیده بودم بلند شدمو ی پیتزا نیمه اماده گزاشتم تو فر ...

۲۰ تیر 1398
43K
#کاراگاهان پارت ۵ مهرداد ی لبخندی زد و کارتو گرفت و گفت +پس شمارتونه؟ -هوا ورت نداره اگه قرار باشه باهم ی کاری بکنیم باید شماره همدیگرو داشته باشیم لبخندش جمع و جور شد و ...

#کاراگاهان پارت ۵ مهرداد ی لبخندی زد و کارتو گرفت و گفت +پس شمارتونه؟ -هوا ورت نداره اگه قرار باشه باهم ی کاری بکنیم باید شماره همدیگرو داشته باشیم لبخندش جمع و جور شد و گفت -کی ؟من؟من هواورم داشته؟ببین دختر خانم همین الانشم از تو سر تر برام پیغام ...

۱۷ تیر 1398
64K
#کاراگاهان پارت٣ برای همین من دوتا کاراگاه گرفتم ک زود تر پیگیری شه اول از همه باید ی چیزی بهتون بگم ک ب هیچ عنوان جدا از هم پیگیری نکنین تمام کاراتون باهم باشه چون ...

#کاراگاهان پارت٣ برای همین من دوتا کاراگاه گرفتم ک زود تر پیگیری شه اول از همه باید ی چیزی بهتون بگم ک ب هیچ عنوان جدا از هم پیگیری نکنین تمام کاراتون باهم باشه چون اگه میخواستم تنهایی پیگیری شه ک یک کاراگاه کافی بود سوالی هس؟ گفتم +ببخشید میشه ...

۱۶ تیر 1398
63K
#کاراگاهان پارت١ اژانس جلوی در خونه ایستاد و دو تا بوق زد تا من بیام بیرون کلاسورو از روی میز گرفتم و کیفمو گزاشتم رو دوشم زدم بیرون سوار اژانس شدم و ماشین ب حرکت ...

#کاراگاهان پارت١ اژانس جلوی در خونه ایستاد و دو تا بوق زد تا من بیام بیرون کلاسورو از روی میز گرفتم و کیفمو گزاشتم رو دوشم زدم بیرون سوار اژانس شدم و ماشین ب حرکت افتاد ادرسو بهش گفتم کلاسور و باز کردم و خودکارمو برداشتم این کلاسور همیشه همرام ...

۱۵ تیر 1398
66K