نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کشت_که_کشت_مهدور_الدم_بود (۱ تصویر)

♦️عقبگرد اصلاحطلبان به دوران جاهلیت 🔹معارضان از جمله اصلاح طلبان، چه درکی دارند که اگر شهرداری سگ بکشد، سزاوار تجمع و اعتراض است اما اگر زن بکشد، سزاوار تمجید و تحسین است و گفتن این ...

♦️عقبگرد اصلاحطلبان به دوران جاهلیت 🔹معارضان از جمله اصلاح طلبان، چه درکی دارند که اگر شهرداری سگ بکشد، سزاوار تجمع و اعتراض است اما اگر زن بکشد، سزاوار تمجید و تحسین است و گفتن این که #کشت_که_کشت_مهدور_الدم_بود ؟! آیا به عصر جاهلیت برگشته اند که سر کشتن سگ و اسب ...

۳۰ مرداد 1398
5K