نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کپی_ممنوع (۳۴۶ تصویر)

#کپشن رو بخونید👇 پسـر: سَلـام👐 دختـر: علیـک😾 پسـر: هَنـوز قَهری؟😶 دختـر: آرِه که چے؟😕 پسـر: دیگـه خَستِـه شُدم، مَن دیگـه ایـن رابِطـه رو نمیخـوام☺ دختـر: هاااا😳 شوخـے میکنـی دیگـه آره؟😃 پسـر: نَـه، جدی جدی ام☺ ...

#کپشن رو بخونید👇 پسـر: سَلـام👐 دختـر: علیـک😾 پسـر: هَنـوز قَهری؟😶 دختـر: آرِه که چے؟😕 پسـر: دیگـه خَستِـه شُدم، مَن دیگـه ایـن رابِطـه رو نمیخـوام☺ دختـر: هاااا😳 شوخـے میکنـی دیگـه آره؟😃 پسـر: نَـه، جدی جدی ام☺ دختـر: عَـه خب خـب اصَـن آشتی میکنم باهات هوم؟😄 پسـر: نَـه دیگـه دیـــر شُده تـا ...

۳ روز پیش
8K
حَواسِت نیستــ دارے واسِہ یـہ شَهـر خاطِرع میسازے👊💥 #me #کپی_ممنوع

حَواسِت نیستــ دارے واسِہ یـہ شَهـر خاطِرع میسازے👊💥 #me #کپی_ممنوع

۶ روز پیش
5K
قَلبِتُو عَز سَنگ کُن:/ #me #کپی_ممنوع

قَلبِتُو عَز سَنگ کُن:/ #me #کپی_ممنوع

۶ روز پیش
5K
[

["بَدیش اینِع کِع بَدیاشَم مَنو جَذب میکُنِع"💞 💧 ] #me #کپی_ممنوع

۶ روز پیش
5K
•[ جایی کِـ ما نِشَستیم زِندِگـیـ عآنتِن نِمیده ]•🌻 ☁ ♥ #me #کپی_ممنوع

•[ جایی کِـ ما نِشَستیم زِندِگـیـ عآنتِن نِمیده ]•🌻 ☁ ♥ #me #کپی_ممنوع

۶ روز پیش
5K
اِنقَد نَگَرد دُنبالِ کَسے کِ از قَصد گُمِت کَردِع✌ 💛 #کپی_ممنوع #me

اِنقَد نَگَرد دُنبالِ کَسے کِ از قَصد گُمِت کَردِع✌ 💛 #کپی_ممنوع #me

۶ روز پیش
6K
بے هَمِگان بہ سَر شَود حَتی شُوما💥 👊 #me #کپی_ممنوع

بے هَمِگان بہ سَر شَود حَتی شُوما💥 👊 #me #کپی_ممنوع

۶ روز پیش
6K
دَر بُلَندای نِگاه

دَر بُلَندای نِگاه "طُُ"فَقَط پَروازِه و پَروازه و پَرواز #me #کپی_ممنوع

۶ روز پیش
6K
۱۶ سالگیم هم تمومید😍 😍 😍 😍 😍 😍 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 💛 💛 💙 💙 💙 💙 💘 💙 💜 💜 ...

۱۶ سالگیم هم تمومید😍 😍 😍 😍 😍 😍 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 💛 💛 💙 💙 💙 💙 💘 💙 💜 💜 💜 💜 💜 💜 💝 💝 💝 💝 💝 💞 💟 💟 💟 💟 #چش_رنگی ...

۱ هفته پیش
5K
گاهـــــــــــــی خلــوتِ دوستت را بهم بــریـــز ! تا بداند که تنها نیست... آرزوی ماست که در وجــودِ دوست خانه ای داشته باشیم حتی به مساحت یک یاد ... زنــدگی

گاهـــــــــــــی خلــوتِ دوستت را بهم بــریـــز ! تا بداند که تنها نیست... آرزوی ماست که در وجــودِ دوست خانه ای داشته باشیم حتی به مساحت یک یاد ... زنــدگی "کوتاه تر از آنست که به خصومت بگذرد ، و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکننـــــــــد ... !! آنچه ...

۲ هفته پیش
30K
#التماس_دعا😔🙏🌹 #چش_رنگی #کپی_ممنوع

#التماس_دعا😔🙏🌹 #چش_رنگی #کپی_ممنوع

۳ هفته پیش
3K
کپشنو بخون👇 رِفیـق مَجـازۍ مَـن! تـا بِـه حـال تُـو رو نَدیـدم... سَهم مَـن از طُ عَکس صَفحـه مَجـازیت و صَفحـه پَیـامیـه کِـه هَـر روز بـا تُـو دَرد و دِل میکنم:)... خـواستَـم بِگـم مَعرِفَـت تُـو بِـه ...

کپشنو بخون👇 رِفیـق مَجـازۍ مَـن! تـا بِـه حـال تُـو رو نَدیـدم... سَهم مَـن از طُ عَکس صَفحـه مَجـازیت و صَفحـه پَیـامیـه کِـه هَـر روز بـا تُـو دَرد و دِل میکنم:)... خـواستَـم بِگـم مَعرِفَـت تُـو بِـه خِیلـی اَز کَسـایۍ کـہ اَطرافَـم هَستن میارزِه هَمین کـِه بـا پَیـام هاےِ مَجازیـت مَنـو آرومـ ...

۳ هفته پیش
33K
#منـــــوسیگـــ🚬ــارم #شــــوماهـــــمه #me #کپی_ممنوع

#منـــــوسیگـــ🚬ــارم #شــــوماهـــــمه #me #کپی_ممنوع

۴ هفته پیش
22K
#کپی_ممنوع #me

#کپی_ممنوع #me

۴ هفته پیش
17K
#2009 #2019 #me #کپی_ممنوع

#2009 #2019 #me #کپی_ممنوع

۲۵ اردیبهشت 1398
17K
#کپی_ممنوع #me

#کپی_ممنوع #me

۲۱ اردیبهشت 1398
22K
سیا سفید #کپی_ممنوع #me

سیا سفید #کپی_ممنوع #me

۲۰ اردیبهشت 1398
18K
سیا سفید #کپی_ممنوع #me

سیا سفید #کپی_ممنوع #me

۱۹ اردیبهشت 1398
18K
#کپی_ممنوع me mahan

#کپی_ممنوع me mahan

۱۷ اردیبهشت 1398
7K
#کپی_ممنوع #me

#کپی_ممنوع #me

۱۷ اردیبهشت 1398
13K