نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کپی_نکن (۵ تصویر)

_사랑하자... +왜?사랑이 뭐예요? _몰라지만 사랑이 나빠고 알아요... +아니예요 , 사랑이 아닌대요 :)) _بیا عاشق هم باشیم +چرا?مگه عشق چیه? _نمیدونم ولی عشق چیز بدیه +نه! عشق اصلا وجود نداره:)) #کپی_نکن

_사랑하자... +왜?사랑이 뭐예요? _몰라지만 사랑이 나빠고 알아요... +아니예요 , 사랑이 아닌대요 :)) _بیا عاشق هم باشیم +چرا?مگه عشق چیه? _نمیدونم ولی عشق چیز بدیه +نه! عشق اصلا وجود نداره:)) #کپی_نکن

۲۴ بهمن 1397
19
اندر احوالات استوریای این مدرت😑👊 #کپی_نکن

اندر احوالات استوریای این مدرت😑👊 #کپی_نکن

۲ شهریور 1397
19
_میخوام بهت یچی بگم! +خو بگو _آخه میترسم +برا چی؟ _میترسم ناراحتت کنم +بگو من از هر کی ناراحت بشم از تو نمیشم(💖) _من... +حرفتو راحت بگو _من دیگه دوست ندارم(💔) +چی؟ +دیگه دوسم نداری؟ ...

_میخوام بهت یچی بگم! +خو بگو _آخه میترسم +برا چی؟ _میترسم ناراحتت کنم +بگو من از هر کی ناراحت بشم از تو نمیشم(💖) _من... +حرفتو راحت بگو _من دیگه دوست ندارم(💔) +چی؟ +دیگه دوسم نداری؟ +فک کردی برام مهمه؟ (تلخ میخنده و نمیذاره اون بفهمه که نابود شد،فرو ریخت،شکست) _اگه ...

۱ شهریور 1397
41
هوا بعد رفتنت طوفانی شد... دیدی؟... بعد از دیوانگیت هوا هم دیوانه شد... زد به سرش... کل شهر را به هم ریخت... همانگونه که تو شهر قلب مرا به هم ریختی... هوای شهر طوفانی شد... ...

هوا بعد رفتنت طوفانی شد... دیدی؟... بعد از دیوانگیت هوا هم دیوانه شد... زد به سرش... کل شهر را به هم ریخت... همانگونه که تو شهر قلب مرا به هم ریختی... هوای شهر طوفانی شد... مث هوای قلب من... بعد از آن طوفان دیگر در این شهر سنگ روی سنگ ...

۲۸ مرداد 1397
80
شهر هرتی شده مردم گیجن من که در پیله ی خود میپیجم✨ 🔥 #ʀoнαм🎲 🔫 ⭐ #star_stars #sᴇтαʀᴇн #gwen ⭐ #کپی_نکن

شهر هرتی شده مردم گیجن من که در پیله ی خود میپیجم✨ 🔥 #ʀoнαм🎲 🔫 ⭐ #star_stars #sᴇтαʀᴇн #gwen ⭐ #کپی_نکن

۱۶ تیر 1397
163