نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کپی_پیگرد_احساسی_دارد (۱ تصویر)

گاهیم آدما هیچیشون نیست... گم شدن تو روزمره های بیخود زندگی و رنگ از رخ بودنشون پریده...... کم رنگ شده عقیده هاشون و رد کردن مرحلهٔ تو خودشون مردن و دم نزدنو.... آدما گاهی سکوت ...

گاهیم آدما هیچیشون نیست... گم شدن تو روزمره های بیخود زندگی و رنگ از رخ بودنشون پریده...... کم رنگ شده عقیده هاشون و رد کردن مرحلهٔ تو خودشون مردن و دم نزدنو.... آدما گاهی سکوت و سکونو ترجیح میدن به تمام بودنایِ فیکِ غیر واقعی..... اینکه گاهی حوصلت سر بره ...

۳ روز پیش
14K