نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کہ (۴۳ تصویر)

🌼 🌸 💕 #یک #زمان #هایی #هست #کہ #برای #بهتر #شدنِ #حالت🌼 🌸 💕 🌼 🌸 💕 #زمان #می #خواهے🌼 🌸 💕 دلت میخواهد 🌼 🌸 💕 بے هیچ توضیحے گوشه اے🌼 🌸 💕 بنشینے ...

🌼 🌸 💕 #یک #زمان #هایی #هست #کہ #برای #بهتر #شدنِ #حالت🌼 🌸 💕 🌼 🌸 💕 #زمان #می #خواهے🌼 🌸 💕 دلت میخواهد 🌼 🌸 💕 بے هیچ توضیحے گوشه اے🌼 🌸 💕 بنشینے 🌼 🌸 💕 و بدون دخالت🌼 🌸 💕 🌼 🌸 💕 آدم ها باخودت🌼 🌸 ...

۱۱ خرداد 1398
12K
#زیرِ گُنـبد کبود #دو تا عـاشق بودن #با کُلی حسود #تقصیر همون حسوداس #کہ حالـا شده یکی بود #و یکی نابود...😔

#زیرِ گُنـبد کبود #دو تا عـاشق بودن #با کُلی حسود #تقصیر همون حسوداس #کہ حالـا شده یکی بود #و یکی نابود...😔

۹ مهر 1397
9K
#تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست #کہ آدم بہ خودش میگہ #چی فکر میکردیم چی شد...😔

#تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست #کہ آدم بہ خودش میگہ #چی فکر میکردیم چی شد...😔

۷ مهر 1397
10K
#خیلــے بده دلـــت #هـوای روزهــــایے رو بکــنہ #کہ میــدونــے دیـگہ #هیچوقـــت برنـمیگــرده

#خیلــے بده دلـــت #هـوای روزهــــایے رو بکــنہ #کہ میــدونــے دیـگہ #هیچوقـــت برنـمیگــرده

۱ خرداد 1397
4K
#خیلی سختہ غمخوار#کسی باشی #کہ خودت #بزرگترین غمش هستی...😔

#خیلی سختہ غمخوار#کسی باشی #کہ خودت #بزرگترین غمش هستی...😔

۲۹ فروردین 1397
6K
#یِکی ﺭَﻓــﺖ #یکی ﻧﺼﻔﺶ ﻣﻮﻧﺪ #یکیم قید ﮐَﺴﯿﻮ ﺯَد #کہ ِعِشقش ﺑﻮﺩ...😔

#یِکی ﺭَﻓــﺖ #یکی ﻧﺼﻔﺶ ﻣﻮﻧﺪ #یکیم قید ﮐَﺴﯿﻮ ﺯَد #کہ ِعِشقش ﺑﻮﺩ...😔

۸ اسفند 1396
5K
#یِکی ﺭَﻓــﺖ #یکی ﻧﺼﻔﺶ ﻣﻮﻧﺪ #یکیم قید ﮐَﺴﯿﻮ ﺯَد #کہ ِعِشقش ﺑﻮﺩ...😔

#یِکی ﺭَﻓــﺖ #یکی ﻧﺼﻔﺶ ﻣﻮﻧﺪ #یکیم قید ﮐَﺴﯿﻮ ﺯَد #کہ ِعِشقش ﺑﻮﺩ...😔

۸ اسفند 1396
5K
#مثل آدمی شدم #کہ بی دلیل #قید لحظہ های #خوبشو زده...😔

#مثل آدمی شدم #کہ بی دلیل #قید لحظہ های #خوبشو زده...😔

۲۹ بهمن 1396
1K
#یِکی ﺭَﻓــﺖ #یکی ﻧﺼﻔﺶ ﻣﻮﻧﺪ #یکیم قید ﮐَﺴﯿﻮ ﺯَد #کہ ِعِشقش ﺑﻮﺩ...😔

#یِکی ﺭَﻓــﺖ #یکی ﻧﺼﻔﺶ ﻣﻮﻧﺪ #یکیم قید ﮐَﺴﯿﻮ ﺯَد #کہ ِعِشقش ﺑﻮﺩ...😔

۱۷ دی 1396
2K
#میتـرسم از روزی #کہ دور از هم #در آغوش دو غریبہ #بی قـرارهم باشی

#میتـرسم از روزی #کہ دور از هم #در آغوش دو غریبہ #بی قـرارهم باشی

۲۱ آبان 1396
10K
#صبح یعنے تو بخندے🌞 #دل من باز شود #پلک بگشایے😍 #و از نو غزل آغاز شود #صبح یعنے🌞 #کہ دلم گرم نگاهت باشد #آسمان،عشق،زمین🌹 #با تو هم آواز شود❤ ‌

#صبح یعنے تو بخندے🌞 #دل من باز شود #پلک بگشایے😍 #و از نو غزل آغاز شود #صبح یعنے🌞 #کہ دلم گرم نگاهت باشد #آسمان،عشق،زمین🌹 #با تو هم آواز شود❤ ‌

۹ آبان 1396
18K
#بآ کسی باش #کہ بهت #افتخآر کنه_نه اینکه #پشتـ سرتــــ #واق واق کنـه

#بآ کسی باش #کہ بهت #افتخآر کنه_نه اینکه #پشتـ سرتــــ #واق واق کنـه

۱۰ مرداد 1396
8K
#گاهے نیاز دارے #بہ یہ آغوش بے منت #کہ تو رو فقط و فقط #واسہ خودت بخواد #ڪہ وقتے #تو اوج تنهــــایـــے هســتے #با چشماش بهت بگه: هستم، #تا تهش😔😔😔

#گاهے نیاز دارے #بہ یہ آغوش بے منت #کہ تو رو فقط و فقط #واسہ خودت بخواد #ڪہ وقتے #تو اوج تنهــــایـــے هســتے #با چشماش بهت بگه: هستم، #تا تهش😔😔😔

۸ مرداد 1396
20K
#اگہ عاشق نیستی #پس تلـاش نکـن #کہ طعمش رو بچشی #چون تلخ ترین #شیرینیِ روزگاره

#اگہ عاشق نیستی #پس تلـاش نکـن #کہ طعمش رو بچشی #چون تلخ ترین #شیرینیِ روزگاره

۱ مرداد 1396
5K
#هــای صبــاح العسـ🍯 ـل #ســـــلام صبـح بخیر #صبح یعنے تو بخندے #دل من باز شود # پلک بگشایے #و از نو غزل آغاز شود #صبح یعنے #کہ دلم گرم نگاهت باشد #آسمان،عشق،زمین #با تو هم ...

#هــای صبــاح العسـ🍯 ـل #ســـــلام صبـح بخیر #صبح یعنے تو بخندے #دل من باز شود # پلک بگشایے #و از نو غزل آغاز شود #صبح یعنے #کہ دلم گرم نگاهت باشد #آسمان،عشق،زمین #با تو هم آواز شود #ســـــــــــلام صبح بخیر #‌روزتون پراز اتفاقهای زیبا ️

۲۰ تیر 1396
16K
#بزرگترین بدی این زندگی #اینہ کہ هیچوقت #اون چیزی رو کہ میخوای #همون لحظہ نداریش #یہ زمانی بهش میرسی #کہ دیگہ برات مهم نیست...😔 ┄┄┄┄┄┄┄•❅✾❅•┄┄┄┄┄┄┄

#بزرگترین بدی این زندگی #اینہ کہ هیچوقت #اون چیزی رو کہ میخوای #همون لحظہ نداریش #یہ زمانی بهش میرسی #کہ دیگہ برات مهم نیست...😔 ┄┄┄┄┄┄┄•❅✾❅•┄┄┄┄┄┄┄

۱۳ تیر 1396
9K
#هنوز منتظرم #کہ اومدنت #مثل رفتنت باشہ #بــــــی خــــبــــر...😔‍

#هنوز منتظرم #کہ اومدنت #مثل رفتنت باشہ #بــــــی خــــبــــر...😔‍

۱۰ اردیبهشت 1396
5K
#فاصلہ وقتی #کہ زیاد شد #دلت دیگہ #تَنگ نمیشہ #فقط میشکنہ...😔

#فاصلہ وقتی #کہ زیاد شد #دلت دیگہ #تَنگ نمیشہ #فقط میشکنہ...😔

۱۷ فروردین 1396
2K
#مــن این بی کسیو #از کسی یادگـار دارم #کہ روزی همہ کسم بود...😔

#مــن این بی کسیو #از کسی یادگـار دارم #کہ روزی همہ کسم بود...😔

۵ فروردین 1396
5K
#صباح الخیر صباح النور #سلام صبح بخیر داداشای،مهربون و آبجیای عزیزم #پیشاپیش،سال نورو بهتون تبریک میگم #امیدوارم سالی پراز خیروبرکت سلامتی،وپراز اتفاقای قشنگداشته باشید #خیلی دوستون دارم #حلالم کنید،اگه بدی،در حق کسی کردم شمارو بخدا،حلالم ...

#صباح الخیر صباح النور #سلام صبح بخیر داداشای،مهربون و آبجیای عزیزم #پیشاپیش،سال نورو بهتون تبریک میگم #امیدوارم سالی پراز خیروبرکت سلامتی،وپراز اتفاقای قشنگداشته باشید #خیلی دوستون دارم #حلالم کنید،اگه بدی،در حق کسی کردم شمارو بخدا،حلالم کنید،#تادیداری دیگر #خدا،نگهدارتون 😔 #یه ﻭﻗﺘﺎیی ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻓﺖ #ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮﺩﺕ #ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﺕ ﺭﻭ ...

۲۳ اسفند 1395
24K