نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کیقباد (۲ تصویر)

#قباد_دوم #ساسانی یا #شیرویه یا #کواذ از ۲۴ فوریهٔ سال ۶۲۸ میلادی به مدت چند ماه، پادشاه #ساسانی بود. شیرویه پسر #خسروپرویز و #مریم دختر موریکیوس، امپراتور بیزانس است. او علیه پدرش دست به کودتایی ...

#قباد_دوم #ساسانی یا #شیرویه یا #کواذ از ۲۴ فوریهٔ سال ۶۲۸ میلادی به مدت چند ماه، پادشاه #ساسانی بود. شیرویه پسر #خسروپرویز و #مریم دختر موریکیوس، امپراتور بیزانس است. او علیه پدرش دست به کودتایی خونین زد. شیرویه در فهرست پادشاهان ساسانی، قباد دوم است، اما در فهرست عمومی شاهان ...

۱۱ شهریور 1394
5K
#کیقباد #شاهنامه #کیانی کی‌قَباد اولین شاه از سلسلهٔ کیانیان است. نام او در #اوستا به صورت کوی کَوات آمده است. پس از مردن #گرشاسب آخرین شاه از شاهان #پیشدادی، با اینکه #توس و #گستهم، پسران ...

#کیقباد #شاهنامه #کیانی کی‌قَباد اولین شاه از سلسلهٔ کیانیان است. نام او در #اوستا به صورت کوی کَوات آمده است. پس از مردن #گرشاسب آخرین شاه از شاهان #پیشدادی، با اینکه #توس و #گستهم، پسران #نوذر، زنده بودند و خاندان #فریدون هنوز از میان نرفته بود، اما چون #فر_ایزدی با ...

۲۸ بهمن 1393
4K