نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گلویم (۳ تصویر)

#دکتر_علی_شریعتی . . . #نمیدانم پس از #مرگم چه خواهد شد... #نمیخواهم #بدانم #کوزه_گر از خاک #گلویم چه خواهد ساخت #ولی بسیار #مشتاقم که از #خاک گلویم #سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به #دست #کودکی ...

#دکتر_علی_شریعتی . . . #نمیدانم پس از #مرگم چه خواهد شد... #نمیخواهم #بدانم #کوزه_گر از خاک #گلویم چه خواهد ساخت #ولی بسیار #مشتاقم که از #خاک گلویم #سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به #دست #کودکی #گستاخ و #بازیگوش و او #یکریز پی در پی دم #گرم #خودش را بر گلویم ...

۶ شهریور 1398
8K
چقدر #سخت است از #درون سوختن، چه #شعله‌هایی که زبانه میکشد و راه فراری نیست.. چه خفقانی بر #گلویم نشسته، چه داغی دارد این #دل .. و چه غم بزرگیست، غمِ #انتظار ... #پژمان_نصیریان
عکس بلند

چقدر #سخت است از #درون سوختن، چه #شعله‌هایی که زبانه میکشد و راه فراری نیست.. چه خفقانی بر #گلویم نشسته، چه داغی دارد این #دل .. و چه غم بزرگیست، غمِ #انتظار ... #پژمان_نصیریان

۲۲ اردیبهشت 1398
10K
سرفه می کنم ، بیرون نمی پرد .. #سکوت بدی در #گلویم نشسته این #روزها #دلم که می گیرد نگرانت می شوم و می دانم اینهمه ابر را برای قشنگی گوشه ی #آسمان نگذاشته اند..

سرفه می کنم ، بیرون نمی پرد .. #سکوت بدی در #گلویم نشسته این #روزها #دلم که می گیرد نگرانت می شوم و می دانم اینهمه ابر را برای قشنگی گوشه ی #آسمان نگذاشته اند..

۱۱ فروردین 1396
6K