نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یازده_روز_بعد (۱ تصویر)

#پارت_60 . #بهت_میرسم چشماش گرد شدو با وحشت داد زد:ایزااابلاااا.... پرید سمتمونو خاست ایزابلا رو از توی بغلم بکشه بیرون ک زدمش کنار و گفتم:خودم میارش تو مزاحم نشو... . دیو همینطوری ک نگاهش به ...

#پارت_60 . #بهت_میرسم چشماش گرد شدو با وحشت داد زد:ایزااابلاااا.... پرید سمتمونو خاست ایزابلا رو از توی بغلم بکشه بیرون ک زدمش کنار و گفتم:خودم میارش تو مزاحم نشو... . دیو همینطوری ک نگاهش به ایزابلا بود ...بی اهمیت به حرفی ک زدم با لکنت گفت:ح..حال..ش..چطور..ه؟...چکا..رش کردی؟... . بی اهمیت ...

۲۵ خرداد 1398
91K