نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یعوق (۱ تصویر)

#مباهله مباهله بین پیامبر و مسیحیان نجران صورت گرفت، وقتی مسیحیان دیدن که پیامبربا اهل بیت خود آماده مباهله هست کناره کردند،و از انجام مباهله سرباز زدند نجران اسم محلی است در کوهستان شمالی یمن ...

#مباهله مباهله بین پیامبر و مسیحیان نجران صورت گرفت، وقتی مسیحیان دیدن که پیامبربا اهل بیت خود آماده مباهله هست کناره کردند،و از انجام مباهله سرباز زدند نجران اسم محلی است در کوهستان شمالی یمن به فاصله ده منزلی صنعاء و اراضی آن متعلق به قبیله همدان بوده است. این ...

۵ شهریور 1398
344