نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یهـ (۴۹ تصویر)

#آهای؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#آهای؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۲۲ شهریور 1396
1K
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۲۸ مرداد 1396
1K
#یهـ دستـ خطـ مُردهـ پُـر از حـرفـو خواهشـ #یهـ شبــ خاطرهـ هاشـو دیـد رفـتـ سـراغـشـ #یهـ دخـتـر تـوے خـلـوتـ پـر از اشـکـ و بـالـشـ #تـو هـمـونـ دفـتـرهـ قـرمـز نـوشــتـهـ بـا عـشـق #بـگـو دسـ.ـتـ.ـاتـ تـوے دسـتـاے ...

#یهـ دستـ خطـ مُردهـ پُـر از حـرفـو خواهشـ #یهـ شبــ خاطرهـ هاشـو دیـد رفـتـ سـراغـشـ #یهـ دخـتـر تـوے خـلـوتـ پـر از اشـکـ و بـالـشـ #تـو هـمـونـ دفـتـرهـ قـرمـز نـوشــتـهـ بـا عـشـق #بـگـو دسـ.ـتـ.ـاتـ تـوے دسـتـاے کـیـهـ #بـگـو حـرفـاتـ دربـارهـ کـیـهـ #بـگـو الانـ تـو مـالـهـ کـے شـدے #تـو گـوشـیـتـ عـکـسـاے کـیـهـ ...

۲۵ تیر 1396
398
یادمه یبار وسط دعوا داد زد گفت انقد اخلاقت مزخرفه که هیچ دوستی جز من نداری! احمق بود دیگه نمیفهمید، انقد دوسش دارم که نیاز به دیگران ندارم. الان به اندازه موهای سرم رفیق خوب ...

یادمه یبار وسط دعوا داد زد گفت انقد اخلاقت مزخرفه که هیچ دوستی جز من نداری! احمق بود دیگه نمیفهمید، انقد دوسش دارم که نیاز به دیگران ندارم. الان به اندازه موهای سرم رفیق خوب دارم؛ اونو دیگه ندارم ... تو آخرین دعوا داد کشید گفت انقد سرت با رفیقات ...

۳ خرداد 1396
192
عروسی یکی از اقوام بود ... رسیدیم تالار... عروس دامادم رسیدن... منم طبق معمول واسه اینکه بابام متوجه سیگار کشیدنم نشه رفتم پشت تالار یه سیگار بکشم ... یه دفعه پشت تالار چشم خورد به ...

عروسی یکی از اقوام بود ... رسیدیم تالار... عروس دامادم رسیدن... منم طبق معمول واسه اینکه بابام متوجه سیگار کشیدنم نشه رفتم پشت تالار یه سیگار بکشم ... یه دفعه پشت تالار چشم خورد به یه جوون ... مست بود جوری که حتی متوجه اومدن من نشد... دیدم داره زیر ...

۳ خرداد 1396
447
#یهـ.خندهـ.رولبتـ.ولےفیکهـ.چهـ.فایدهـ:) هَمیشِه لَبخند زدن آسون‌تر بود تا اینکِ توضیح بِدیم چرا حالِمون خوب نیست :) 💙 #Saeedi💙 🔫 @Mazroni_rika💜 🔫 https://telegram.me/shahrag_yakhi

#یهـ.خندهـ.رولبتـ.ولےفیکهـ.چهـ.فایدهـ:) هَمیشِه لَبخند زدن آسون‌تر بود تا اینکِ توضیح بِدیم چرا حالِمون خوب نیست :) 💙 #Saeedi💙 🔫 @Mazroni_rika💜 🔫 https://telegram.me/shahrag...

۱۰ اردیبهشت 1396
232
_#چهـ.صنمےباهاشـ.داری +#یهـ.غریبهـ.آشناسـ.توقلبم:) #saeedi💙 🔫 https://telegram.me/mazroni_rika:purple_heart:🔫 https://telegram.me/shahrag_yakhi

_#چهـ.صنمےباهاشـ.داری +#یهـ.غریبهـ.آشناسـ.توقلبم:) #saeedi💙 🔫 https://telegram.me/mazroni...https://telegram.me/shahrag...

۹ اردیبهشت 1396
203
✌ 😐 #یهـ خبرخوبـ #Gdaal

✌ 😐 #یهـ خبرخوبـ #Gdaal

۲۶ آذر 1395
331
#یهـ نخـ فرد#یهـ شبـ سگـ#یهـ وقتـ پرتـ زندگیـ همینجوریـ میگذشتـ و منـ یاد گرفتمـ بِفَهمَمـ#:) narGes

#یهـ نخـ فرد#یهـ شبـ سگـ#یهـ وقتـ پرتـ زندگیـ همینجوریـ میگذشتـ و منـ یاد گرفتمـ بِفَهمَمـ#:) narGes

۲۴ آذر 1395
137
#یهـ قَدَݥــ ، یهـ اِڔتِفآعــ💫 👧 #یِهـ پَڔؤآز ، یِهـ سُقـؤطـ🙇 🔥 #یِهـ ضَڔبهـ ، یِهـ دَڔد 🔫 😑 #یِهـ ݪحظهـِ ، یِهـ مَڔڱــ :):purple_heart: #تَمـؤمــ :):broken_heart:

#یهـ قَدَݥــ ، یهـ اِڔتِفآعــ💫 👧 #یِهـ پَڔؤآز ، یِهـ سُقـؤطـ🙇 🔥 #یِهـ ضَڔبهـ ، یِهـ دَڔد 🔫 😑 #یِهـ ݪحظهـِ ، یِهـ مَڔڱــ :):purple_heart: #تَمـؤمــ :):broken_heart:

۱۶ آذر 1395
105
#یهـ مُشـتـ اسکـریـنـ شـاتـ...♥ ️ #یـهـ هنزفـرے...🎧 #یهـ بالشـ خیــســ..🌧 # قــفـلـ رو یـهـ اهنگـ ...🎤

#یهـ مُشـتـ اسکـریـنـ شـاتـ...♥ ️ #یـهـ هنزفـرے...🎧 #یهـ بالشـ خیــســ..🌧 # قــفـلـ رو یـهـ اهنگـ ...🎤

۸ مهر 1395
478
#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگهـ💔 . .

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگهـ💔 . .

۶ مهر 1395
299
#یهـ وقتاییـ ٰ#خودتـ بهـ خودتـ میگیـ #دلمـ براتـ #سوختـ __:) #avaxs

#یهـ وقتاییـ ٰ#خودتـ بهـ خودتـ میگیـ #دلمـ براتـ #سوختـ __:) #avaxs

۲۹ شهریور 1395
67
منـ ! نهـ احمقـم! نهـ سادهـ ! فقــــــــــط ! بیشـ از حـد! مهـربونـــــم! :) #یهـ اَحمَقِ مِهرَبوں:)

منـ ! نهـ احمقـم! نهـ سادهـ ! فقــــــــــط ! بیشـ از حـد! مهـربونـــــم! :) #یهـ اَحمَقِ مِهرَبوں:)

۲ شهریور 1395
157
#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگهـ

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگهـ

۵ تیر 1395
226
#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگه

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگه

۳۱ خرداد 1395
295
#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگه

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگه

۲۹ خرداد 1395
157
#یهـ وَقتایــیـ #چیزیـ نَبـایَـد بِگـیـ #اَگـهـ بَراشـ #مُهِمـ باشے #خودِشـ میفَهمـهـ

#یهـ وَقتایــیـ #چیزیـ نَبـایَـد بِگـیـ #اَگـهـ بَراشـ #مُهِمـ باشے #خودِشـ میفَهمـهـ

۲۱ خرداد 1395
68
#یهـ وَقتایــیـ #چیزیـ نَبـایَـد بِگـیـ #اَگـهـ بَراشـ #مُهِمـ باشے #خودِشـ میفَهمـهـ:-(

#یهـ وَقتایــیـ #چیزیـ نَبـایَـد بِگـیـ #اَگـهـ بَراشـ #مُهِمـ باشے #خودِشـ میفَهمـهـ:-(

۲۱ خرداد 1395
60