نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یگانه_ام_آرام_جانم (۲۰ تصویر)

#یگانه_ام_آرام_جانم آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادے باشد

#یگانه_ام_آرام_جانم آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادے باشد

۳ هفته پیش
5K
#یگانه_ام_آرام_جانم پُر ڪن ڪَوش تمام پروانہ‌هاے شهر را از عطرت... دلم میخواهد هر صبح ڪہ بیدار میشوم بوے تو دنیا را برداشتہ باشد ...

#یگانه_ام_آرام_جانم پُر ڪن ڪَوش تمام پروانہ‌هاے شهر را از عطرت... دلم میخواهد هر صبح ڪہ بیدار میشوم بوے تو دنیا را برداشتہ باشد ...

۳ هفته پیش
6K
#یگانه_ام_آرام_جانم آدرنالین فقط بوسه‌های هول هولکی تو موقع پیاده شدنت از ماشین

#یگانه_ام_آرام_جانم آدرنالین فقط بوسه‌های هول هولکی تو موقع پیاده شدنت از ماشین

۳ هفته پیش
6K
#یگانه_ام_آرام_جانم تو نباشی من به یک پلک زدن خواهم مرد❤️

#یگانه_ام_آرام_جانم تو نباشی من به یک پلک زدن خواهم مرد❤️

۴ هفته پیش
4K
#یگانه_ام_آرام_جانم ‏و چه آرام دلت حضرت آرامم شد.

#یگانه_ام_آرام_جانم ‏و چه آرام دلت حضرت آرامم شد.

۴ هفته پیش
4K
#یگانه_ام_آرام_جانم شب بخیر های تو ملافه ی گرم و عاشقانه ایست که من هر شب روی تن بیداری هایم می کشم و چشمهایم را زیر چتر احساست به گردش قصه ها می فرستم

#یگانه_ام_آرام_جانم شب بخیر های تو ملافه ی گرم و عاشقانه ایست که من هر شب روی تن بیداری هایم می کشم و چشمهایم را زیر چتر احساست به گردش قصه ها می فرستم

۴ هفته پیش
9K
#یگانه_ام_آرام_جانم تو کیستی! که سفر کردن از هوایت را نمی توانم حتی به بال های خیال...

#یگانه_ام_آرام_جانم تو کیستی! که سفر کردن از هوایت را نمی توانم حتی به بال های خیال...

۴ هفته پیش
5K
#یگانه_ام_آرام_جانم اونقدر که فکرشو میکنی دوستت ندارم… چون اونقدر دوستت دارم که فکرشو نمیکنی

#یگانه_ام_آرام_جانم اونقدر که فکرشو میکنی دوستت ندارم… چون اونقدر دوستت دارم که فکرشو نمیکنی

۴ هفته پیش
3K
#یگانه_ام_آرام_جانم میشود اندکی برایت بمیرم! تا باورت شود؛ خاطرت را با دنیا عوض نمیکنم...

#یگانه_ام_آرام_جانم میشود اندکی برایت بمیرم! تا باورت شود؛ خاطرت را با دنیا عوض نمیکنم...

۴ هفته پیش
4K
#یگانه_ام_آرام_جانم گـر بیایی دَهَمت جـان و نیایی کُشدم غم .. من که بایست بمیرم ! چه بیایی ؛ چه نیایی …

#یگانه_ام_آرام_جانم گـر بیایی دَهَمت جـان و نیایی کُشدم غم .. من که بایست بمیرم ! چه بیایی ؛ چه نیایی …

۱۵ آبان 1398
5K
#یگانه_ام_آرام_جانم من عاشقانه ی توام! هر روزدر آغوش باد مرا، فریاد بزن! بیدار می شوم، با یک بغل از تو، در جانم ...❤️

#یگانه_ام_آرام_جانم من عاشقانه ی توام! هر روزدر آغوش باد مرا، فریاد بزن! بیدار می شوم، با یک بغل از تو، در جانم ...❤️

۱۱ آبان 1398
6K
#یگانه_ام_آرام_جانم تو پیامبری! و معجزه ات، از یاد نرفتن است....

#یگانه_ام_آرام_جانم تو پیامبری! و معجزه ات، از یاد نرفتن است....

۹ آبان 1398
4K
#یگانه_ام_آرام_جانم طو‌تمناے‌من‌وجانِ‌من‌ویارِمنی...

#یگانه_ام_آرام_جانم طو‌تمناے‌من‌وجانِ‌من‌ویارِمنی...

۸ آبان 1398
5K
#یگانه_ام_آرام_جانم بیا قانون

#یگانه_ام_آرام_جانم بیا قانون "دوستت دارم" را بین خودمان وضع کنیم صبح ها تلفنت را بردار به عکسم خیره شو طوری که انگار قرار است برای همیشه نباشم "صبحت بخیر" را طوری بگو که "عزیزم" ها و "جانم" هایش آزاد شود و بریزد به رگ هایم بگذار همین اول صبح تنِ ...

۸ آبان 1398
16K
#یگانه_ام_آرام_جانم مــــــــادرم گفت که عاشق نشوی گفتم چشــــم چشــــم هاے طو مرا بی خبر از چشمم کرد ...

#یگانه_ام_آرام_جانم مــــــــادرم گفت که عاشق نشوی گفتم چشــــم چشــــم هاے طو مرا بی خبر از چشمم کرد ...

۸ آبان 1398
5K
#یگانه_ام_آرام_جانم دلم کہ برایت تنگ میشود دعوتت میکنم بہ خیالم چاے دم میکنم مینشینم کنارت دو فنجان میریزم و ، تا سرد شود برایت ... یک دل سیر ، میمیرم !

#یگانه_ام_آرام_جانم دلم کہ برایت تنگ میشود دعوتت میکنم بہ خیالم چاے دم میکنم مینشینم کنارت دو فنجان میریزم و ، تا سرد شود برایت ... یک دل سیر ، میمیرم !

۸ آبان 1398
5K
#یگانه_ام_آرام_جانم نمیدانم چرا اما... به قدری دوستت دارم که از بیچارگی گاهی به حالِ خویش می گریم.

#یگانه_ام_آرام_جانم نمیدانم چرا اما... به قدری دوستت دارم که از بیچارگی گاهی به حالِ خویش می گریم.

۸ آبان 1398
5K
#یگانه_ام_آرام_جانم زندگی چیست به جز لحظه ی خندیدن تو؟

#یگانه_ام_آرام_جانم زندگی چیست به جز لحظه ی خندیدن تو؟

۸ آبان 1398
4K
#یگانه_ام_آرام_جانم اگه ‏وقتی دیدمت بغلت کردم و همونجور کـه تو بغلمی موهاتو بو کردم بدون واقعا دلم برات تنگ شده...

#یگانه_ام_آرام_جانم اگه ‏وقتی دیدمت بغلت کردم و همونجور کـه تو بغلمی موهاتو بو کردم بدون واقعا دلم برات تنگ شده...

۸ آبان 1398
5K
#یگانه_ام_آرام_جانم تـــورا نه عاشقانه نــه عاقلانه و نه حتی عاجزانه... که تورا عادلانه در آغوش می کشم. عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد....

#یگانه_ام_آرام_جانم تـــورا نه عاشقانه نــه عاقلانه و نه حتی عاجزانه... که تورا عادلانه در آغوش می کشم. عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد....

۸ آبان 1398
5K