نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یگانه_ام_آرلم_جانم (۱ تصویر)

#یگانه_ام_آرلم_جانم چشمانم سرشار از واژه هاییست که مدت ها برای رسیدن به گوش تو در پیچ و تاب فاصله سرگردانند...

#یگانه_ام_آرلم_جانم چشمانم سرشار از واژه هاییست که مدت ها برای رسیدن به گوش تو در پیچ و تاب فاصله سرگردانند...

۱۷ آبان 1398
6K