نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Haruki_Murakami (۲ تصویر)

#بعد_از_طـوفان #مهم نیست تا کجا فرار کنی #فاصله هیچ چیز را حل نمی‌کند. وقتی طوفان تمام شد، #یادت نمی آید چگونه از آن گذشتی، چطور جان به در بردی. حتی در #حقیقت مطمئن نیستی، که ...

#بعد_از_طـوفان #مهم نیست تا کجا فرار کنی #فاصله هیچ چیز را حل نمی‌کند. وقتی طوفان تمام شد، #یادت نمی آید چگونه از آن گذشتی، چطور جان به در بردی. حتی در #حقیقت مطمئن نیستی، که #طوفان واقعاً تمام شده باشد. اما یک چیز مسلم است. وقتی از #طوفان بیرون آمدی، ...

۷ مهر 1398
190
هیچوقت یکی را با تمام وجود دوست نداشته باش! یک تکه از خودت را نگه دار برای روز هایی که، هیچکس را بجز خودت نداری... #haruki_murakami

هیچوقت یکی را با تمام وجود دوست نداشته باش! یک تکه از خودت را نگه دار برای روز هایی که، هیچکس را بجز خودت نداری... #haruki_murakami

۲۵ تیر 1396
84