نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Neighbors (۶ تصویر)

#Neighbors دو هفته بود سهون باهام عجیب رفتار میکرد،همش کمکم میکرد و سعی میکرد جنتلمن بازی در بیاره،منم هی سعی میکردم پسش بزنم. راه برگشت به خونه داشتم راه میرفتم ک حس کردم یکی پشتمه،با ...

#Neighbors دو هفته بود سهون باهام عجیب رفتار میکرد،همش کمکم میکرد و سعی میکرد جنتلمن بازی در بیاره،منم هی سعی میکردم پسش بزنم. راه برگشت به خونه داشتم راه میرفتم ک حس کردم یکی پشتمه،با اخم به عقب نگاه کردم و دیدم سهونه"هوی!چرا اینجایی؟" "اومدم پیشت دیگه!" "اونوقت چرا؟" "همینطوری" ...

۲۷ دی 1398
102K
#Neighbors سویون تعجب کرده بودم

#Neighbors سویون تعجب کرده بودم"ها؟مسخره بازیتو بذار کنار!!!" "اوه سهون اگه واسه ی نجات دادن خودت از تو این وضعیت داری اینو میگی،بهتره بگم این حرف وضعیتو بدتر میکنه!" "نه من کاملا جدیم!" "پس این میشه تجاوز از عمد!" یهو سهون دست پاشو گم کرد و گفت"نه!نه! شوخی بود! من ...

۲۷ دی 1398
68K
#Neighbors سویون تو دفتر مدیر نشسته بودیم تا مدیر از جلسه برگرده و تو تمام این مدت سهون هی بهم تیکه مینداخت منم همش جوابشو میدادم تا مدیر اومد و هردومون پاشدیم.مدیر:

#Neighbors سویون تو دفتر مدیر نشسته بودیم تا مدیر از جلسه برگرده و تو تمام این مدت سهون هی بهم تیکه مینداخت منم همش جوابشو میدادم تا مدیر اومد و هردومون پاشدیم.مدیر:"ازتون توقع نداشتم!" "اما اقای مدیر همش تقصیر سویون بود" "ساکت!حرف نزنین" بعد یه مکثی کرد و ادامه داد"به ...

۲۷ دی 1398
76K
#Neighbors سویون صدای قدم های تند تند میومد از پشت.

#Neighbors سویون صدای قدم های تند تند میومد از پشت."جئون سویون!!!داری از حد خودت میگذری!" سرمو برگردوندم"برو بابا گوشیمو شکوندی بعد من از حد خودم گذشتم؟ و در ضمن زنگ ورزشمونه برو گم شو وقت تو یکی رو ندارم" یهو یقمو گرفت"هوی!فکر کردی چی هستی که یقمو میگیری؟" بعد شروع ...

۲۷ دی 1398
43K
#Neighbors بهم خیره شده بود،نه اینکه جذبم شده باشه ها! با تنفر و عصبانیت نگام میکرد. سرمو تکون دادمو گفتم

#Neighbors بهم خیره شده بود،نه اینکه جذبم شده باشه ها! با تنفر و عصبانیت نگام میکرد. سرمو تکون دادمو گفتم"ها؟چیه؟ادم ندیدی؟" عصابش خورد شد و پاشو به زمین کوبید"اره ادم احمقی مث تو ندیده بودم!" حرصم داشت درمیومد"ببین کوچولو،نمیدونم از کی تا حالا اینقدر شاخ شدی!اما هرچی باشی نمیتونی جلو ...

۲۷ دی 1398
105K
Photo by @alexkpotter - Yemeni men buy goods form a

Photo by @alexkpotter - Yemeni men buy goods form a "dukkan" (corner store) just after Iftar during Ramadan. Nearly the entire country has been without power for most of the last three months. #yemen #sanaa #Ramadan #iftar #smallbusiness #neighbors

۳۰ خرداد 1394
67