نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

_پارت_پنجم (۱ تصویر)

#_پارت_پنجم #گم_شده_ها زینب: از خواب بیدار شدم.سرم رو شونه نیوشا بود.سرمو از رو شونش برداشتمو به مارلی نگاه کردم دیدم اونم خوابیده.بابامو بابای نیوشا هم بیدار بودن.حوصله نداشتم.سرمو به شیشه تکیه دادمو به ابرا نگا ...

#_پارت_پنجم #گم_شده_ها زینب: از خواب بیدار شدم.سرم رو شونه نیوشا بود.سرمو از رو شونش برداشتمو به مارلی نگاه کردم دیدم اونم خوابیده.بابامو بابای نیوشا هم بیدار بودن.حوصله نداشتم.سرمو به شیشه تکیه دادمو به ابرا نگا میکردم.چمه؟ چرا اینجوری شدم؟؟ احمق تو داری میری به کشوری که سهون اونجاست.سهونـ...نکنه اون...یکیو دوست ...

۲۵ مرداد 1398
32K