نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

agase (۶ تصویر)

هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت ...

هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت بودنو تجربه نمیکنی تو نمیتونی درک کنی که یه آهنگ میتونه روح و روانتو تسخیر ...

۴ اسفند 1397
12K
هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت ...

هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت بودنو تجربه نمیکنی تو نمیتونی درک کنی که یه آهنگ میتونه روح و روانتو تسخیر ...

۱۴ بهمن 1397
9K
هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت ...

هی! تویی که منو بخواطر کی پاپر بودنم مسخره میکنی!بِهِت حق میدم... آخه میدونی چیه تو نمیدونی؛ تو نمیدونی و نمیتونی درک کنی! تو نمیتونی با شنیدن کی پاپ خوشحال شی🎼 تو هیچوقت لذت متفاوت بودنو تجربه نمیکنی تو نمیتونی درک کنی که یه آهنگ میتونه روح و روانتو تسخیر ...

۹ بهمن 1397
2K
گاتسون⚡ : تو طول اجرا از دست راستش کم استفاده میکرد ، چقدر رقص یوگیوم و تو این کامبک دوس دارم منبع عکس : https://youtu.be/mbnT0CzqZ54 jackson wang 🔥 #kimasal #koreairan #kpop #agase #jacjkson #got7

گاتسون⚡ : تو طول اجرا از دست راستش کم استفاده میکرد ، چقدر رقص یوگیوم و تو این کامبک دوس دارم منبع عکس : https://youtu.be/mbnT0CzqZ54 jackson wang 🔥 #kimasal #koreairan #kpop #agase #jacjkson #got7

۲۰ مهر 1397
20
گاتسون⚡ : چرا سایتا لال شدن؟؟؟؟ دست جکسونکم حالش خوب نی چرا سایتا به هیچ ورشون نی 🙁 🙁 🙁 🙁 خبر کوکی عین بمب ترکیده بعد تازه میگن هیچیش نی دست جکسون انقدر وضعش ...

گاتسون⚡ : چرا سایتا لال شدن؟؟؟؟ دست جکسونکم حالش خوب نی چرا سایتا به هیچ ورشون نی 🙁 🙁 🙁 🙁 خبر کوکی عین بمب ترکیده بعد تازه میگن هیچیش نی دست جکسون انقدر وضعش وخیمه همه سایتا ساکتن!!!!!! منبع عکس : https://youtu.be/mbnT0CzqZ54 jackson wang 🔥 #kimasal #koreairan #kpop #agase ...

۲۰ مهر 1397
22
گاتسون⚡ : آگاسه ها بیاید ببینم دست جکسونکم دیگه چیشده؟ چقدر خبر بد اه!!!! 😭 😭 😭 😭 منبع عکس : https://youtu.be/mRBPahkw_yY jackson #kimasal #koreairan #kpop #agase #jacjkson #got7

گاتسون⚡ : آگاسه ها بیاید ببینم دست جکسونکم دیگه چیشده؟ چقدر خبر بد اه!!!! 😭 😭 😭 😭 منبع عکس : https://youtu.be/mRBPahkw_yY jackson #kimasal #koreairan #kpop #agase #jacjkson #got7

۲۰ مهر 1397
17