نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

asheghanehay_ (۱۴ تصویر)

. میخواهم نام تورا درصفحه ی اول نیازمندی ها بزنم... بدون تو زندگی برایم، سخت،مشکل است...! #مائده_موقری #asheghanehay_2nafare

. میخواهم نام تورا درصفحه ی اول نیازمندی ها بزنم... بدون تو زندگی برایم، سخت،مشکل است...! #مائده_موقری #asheghanehay_2nafare

۲۸ دی 1398
5K
. دوست داشتنت بند نمی‌آید تو باید یکی از شاه رگهایم باشی . . #عشقی_ورمانتیک 💕 🌸💕🍃 #asheghanehay_2nafare 🍃🌸💕

. دوست داشتنت بند نمی‌آید تو باید یکی از شاه رگهایم باشی . . #عشقی_ورمانتیک 💕 🌸💕🍃 #asheghanehay_2nafare 🍃🌸💕

۲۸ دی 1398
5K
. تنَت🔥💏 به دشت گل‌های وحشی‌ می‌ماند🌺🌾 معطر و ناشناخته!🌬🌀 بوسه‌ام😘👄 هرجا که می‌نشیند💞🎈 پروانه‌ای از خواب می‌پرد !

. تنَت🔥💏 به دشت گل‌های وحشی‌ می‌ماند🌺🌾 معطر و ناشناخته!🌬🌀 بوسه‌ام😘👄 هرجا که می‌نشیند💞🎈 پروانه‌ای از خواب می‌پرد !

۲۸ دی 1398
4K
. چشم‌هایت حرارتِ محض است؛ رَبَّنا آتِنا عَذابَ النّار ...! #asheghanehay_2nafare ❤💏

. چشم‌هایت حرارتِ محض است؛ رَبَّنا آتِنا عَذابَ النّار ...! #asheghanehay_2nafare ❤💏

۲۸ دی 1398
3K
. تو را چند بار دوست دارم♥️ ولی هربار بسیار تر #asheghanehay_2nafare ❤💏

. تو را چند بار دوست دارم♥️ ولی هربار بسیار تر #asheghanehay_2nafare ❤💏

۲۸ دی 1398
4K
. حیـا هم چیـزه خـوبیـسـت امـا . . . چه کنـم ڪ چشمـانـت بـاز میکـننـد اشـتهـای نگـاهـم را . . . 💌✼💌✼💌✼💌✼💌 #asheghanehay_2nafare 💌✼💌✼💌✼💌✼💌

. حیـا هم چیـزه خـوبیـسـت امـا . . . چه کنـم ڪ چشمـانـت بـاز میکـننـد اشـتهـای نگـاهـم را . . . 💌✼💌✼💌✼💌✼💌 #asheghanehay_2nafare 💌✼💌✼💌✼💌✼💌

۲۸ دی 1398
3K
. ‌معنی

. ‌معنی "با تو بودن" برای💏💞 من "به سلطنت رسیدن" است👑

۲۸ دی 1398
5K
. ببوسـ💋 مرا گویی حکم آزادی بی گناهی از بند را امضا میکنی همان قدر محکم همان قدر با لذت ‌‌‌‌‌‌ ♥️ #asheghanehay_2nafare ♥️

. ببوسـ💋 مرا گویی حکم آزادی بی گناهی از بند را امضا میکنی همان قدر محکم همان قدر با لذت ‌‌‌‌‌‌ ♥️ #asheghanehay_2nafare ♥️

۲۸ دی 1398
4K
. می شود

. می شود " زُحـل " شوے😻💕 تا حلقه اش🍃👼🏼 دستانم باشد دور تو می شود. ؟👌🏾💋 ••❥ #asheghanehay_2nafare 💓🍃

۲۸ دی 1398
3K
. به من بپیچ و بپیچان مرا، در آغوشت❤ #فرشته_خدابنده #asheghanehay_2nafare

. به من بپیچ و بپیچان مرا، در آغوشت❤ #فرشته_خدابنده #asheghanehay_2nafare

۲۸ دی 1398
3K
. 💭علیرضا آذر پرچم عشق همین گوشه ی پیراهن توست... #asheghanehay_2nafare ❤️

. 💭علیرضا آذر پرچم عشق همین گوشه ی پیراهن توست... #asheghanehay_2nafare ❤️

۲۸ دی 1398
4K
. آخر چه کند با دل من علم پزشکی! وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم ‌🍃🌸 #asheghanehay_2nafare ❤️

. آخر چه کند با دل من علم پزشکی! وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم ‌🍃🌸 #asheghanehay_2nafare ❤️

۲۸ دی 1398
5K
. بیا به هم کمی لبخند قرض بدهیم و کمی دلخوشی تو لبخند بزن تا من برای دلخوشیت جان بدهم.....❤💙💚💛💜💟 #asheghanehay_2nafare

. بیا به هم کمی لبخند قرض بدهیم و کمی دلخوشی تو لبخند بزن تا من برای دلخوشیت جان بدهم.....❤💙💚💛💜💟 #asheghanehay_2nafare

۲۸ دی 1398
5K
. آغوش من به نام توباشد...گناه نیست دراختیارتام توباشد..گناه نیست نزدیک تربیا٬نفسم رااحاطه کن لب روی لب٬به کام توباشد...گناه نیست... #asheghanehay_2nafare 💏❤

. آغوش من به نام توباشد...گناه نیست دراختیارتام توباشد..گناه نیست نزدیک تربیا٬نفسم رااحاطه کن لب روی لب٬به کام توباشد...گناه نیست... #asheghanehay_2nafare 💏❤

۲۸ دی 1398
4K