نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

crazy_stars (۱۱ تصویر)

#crazy_stars #fourteen14 [سوم شخص] {چن و دونگهوا} چن : آهااا . آروم بکن توش . دونگهوا : آخ لنتی خیلی تنگه . چن بلند داد زد . . کای :این صدای چن نبود ؟؟؟؟؟ سوهو ...

#crazy_stars #fourteen14 [سوم شخص] {چن و دونگهوا} چن : آهااا . آروم بکن توش . دونگهوا : آخ لنتی خیلی تنگه . چن بلند داد زد . . کای :این صدای چن نبود ؟؟؟؟؟ سوهو : چرا بود . چان : از دستشویی میاد. همه رفتن سمت دستشویی. آروم و ...

۲ هفته پیش
50K
#crazy_stars #therteen13 [سوم شخص] جانی : یاااا اینکه کاری نداره . جونگهو یکم تمرکز کن . سهون : جونگهو ، بیا اینجا. کشوندش کنار . حالتشو تنظیم کرد : خب حالا با همین حالت دوقدم ...

#crazy_stars #therteen13 [سوم شخص] جانی : یاااا اینکه کاری نداره . جونگهو یکم تمرکز کن . سهون : جونگهو ، بیا اینجا. کشوندش کنار . حالتشو تنظیم کرد : خب حالا با همین حالت دوقدم برو سمت چپ... ته نه راست. اوکییییی همینه. خب حالا بریم بااهنگ تمرین کن . ...

۳۰ دی 1398
38K
#crazy_stars #eleven11 [سوم شخص] {دخترا} لونا همه رو بیدار کرد و بعد با یه بالش رفت سمت پسرا و بالشو پرت کرد روی مینهیونگ . مینهیونگ : هوووی. چته وحشی . لونا : بیدار شو ...

#crazy_stars #eleven11 [سوم شخص] {دخترا} لونا همه رو بیدار کرد و بعد با یه بالش رفت سمت پسرا و بالشو پرت کرد روی مینهیونگ . مینهیونگ : هوووی. چته وحشی . لونا : بیدار شو کره خر صبحه . مینهیونگ : اه . *بلند شد* لونا خیلی آروم رفت بالا ...

۳۰ دی 1398
104K
#crazy_stars #ten10 [سوم شخص] {پسرا} همشون دراز کشیده بودن یعن در اصل ولو شده بودن . سوهو : هوووف خسته شدم . کای : چقد ما بدبختیم با اینهمه زحمتی که میکشیم بازم منحرف نامیده ...

#crazy_stars #ten10 [سوم شخص] {پسرا} همشون دراز کشیده بودن یعن در اصل ولو شده بودن . سوهو : هوووف خسته شدم . کای : چقد ما بدبختیم با اینهمه زحمتی که میکشیم بازم منحرف نامیده میشیم:( سهون : غر نزنین حالا . چان : گشنمههه. چن : آه یاده مینسوک ...

۳۰ دی 1398
55K
#crazy_stars #Nine9 [سوم شخص] مینهیونگ از توی توالت : بگیرین بکپییییین . پونی : خب برا چی؟ مینهیونگ *با مسواک اومد بیرون* : چون من تازه اومدم خوابم میاد-_- اوتا : واااا . تو خوابت ...

#crazy_stars #Nine9 [سوم شخص] مینهیونگ از توی توالت : بگیرین بکپییییین . پونی : خب برا چی؟ مینهیونگ *با مسواک اومد بیرون* : چون من تازه اومدم خوابم میاد-_- اوتا : واااا . تو خوابت میاد به ما چه ؟ تارا : ما دیشب ساعت 8 خوابیدیم که امشب کامل ...

۲۷ دی 1398
77K
#crazy_stars #eight8 [سوم شخص] گوشیه جونگهو زنگ خورد . جونگهو : بلی! جونگهه*پشت خط* : کجایین الان میرسه هااا. جونگهو : شما فرودگاهین؟ جونگهه : بله . بدو . جونگهو : اوکی رسیدیم بای. قطع ...

#crazy_stars #eight8 [سوم شخص] گوشیه جونگهو زنگ خورد . جونگهو : بلی! جونگهه*پشت خط* : کجایین الان میرسه هااا. جونگهو : شما فرودگاهین؟ جونگهه : بله . بدو . جونگهو : اوکی رسیدیم بای. قطع کرد . . از پشت شیشه دست تکون داد . رسیدن به همدیگه . مینهیونگ: ...

۲۷ دی 1398
92K
#crazy_stars #seven7 [سوم شخص] گروهه رفتن جلو و اکسو آماده شدن . کتشونو در آوردن و آستیناشونو تا زدن . ردیف جلوی دخترا وایسادن و لی سومان اومد کنار بقیه ی دخترا (گروهای دیگه) که ...

#crazy_stars #seven7 [سوم شخص] گروهه رفتن جلو و اکسو آماده شدن . کتشونو در آوردن و آستیناشونو تا زدن . ردیف جلوی دخترا وایسادن و لی سومان اومد کنار بقیه ی دخترا (گروهای دیگه) که رقصشونو ببینه . خود اکسو ترجیح داده بودن که بجای دیدن رقص دخترا باهاشون برقصن ...

۲۷ دی 1398
49K
#crazy_stars #six6 [سوم شخص] سوهو در رو باز کرد و سهونم پشت سرش بود . سوهو :O_O سهون :0_0 میجو :o_o جونگهو : به گا..... میجو جلوی دهنشو گرفت* سهون : ولش کن نگاه کن ...

#crazy_stars #six6 [سوم شخص] سوهو در رو باز کرد و سهونم پشت سرش بود . سوهو :O_O سهون :0_0 میجو :o_o جونگهو : به گا..... میجو جلوی دهنشو گرفت* سهون : ولش کن نگاه کن چجوری پروبال میزنه . *جونگهو دست و پاش رو تکون میداد که میجو دهنشو ول ...

۲۱ آذر 1398
25K
#crazy_stars #five5 [سوم شخص] {پسرا} ادکلنش رو زد و دنبال بقیه راه افتاد . پرید رو کول سهون . سهون : هششه چته وحشی . چان بیا پایین کمرم شکست اینجا کنسرت نیست هیچی نگم ...

#crazy_stars #five5 [سوم شخص] {پسرا} ادکلنش رو زد و دنبال بقیه راه افتاد . پرید رو کول سهون . سهون : هششه چته وحشی . چان بیا پایین کمرم شکست اینجا کنسرت نیست هیچی نگم بهتاااا. چان : خب حالا:/ ایش . نمیدونم با این اخلاق گندت چجوری انقد خاطر ...

۱۴ آذر 1398
9K
#crazy_stars #four4 [سوم شخص] فردای همان روز ^^ لباساشو از توی چمدون در آورد و مرتب کرد توی کمد . از اتاق رفت بیرون و ولو شد رو کاناپه. میجو: هووووی لی جونگ هو . ...

#crazy_stars #four4 [سوم شخص] فردای همان روز ^^ لباساشو از توی چمدون در آورد و مرتب کرد توی کمد . از اتاق رفت بیرون و ولو شد رو کاناپه. میجو: هووووی لی جونگ هو . اینجا طویله نیستااااا. اینجا خونه ی نه تا دختره مجرده . تارا : که البته ...

۷ آذر 1398
9K
#crazy_stars #three3 [سوم شخص] پونی : آخخخخ. *برگه هاشو از روی زمین جمع کرد سرشو بالا اورد که به ستونی که خورده بود بهش نگاه کنه* بکهیون : اوه ببخشید . *دستشو آورد جلو که ...

#crazy_stars #three3 [سوم شخص] پونی : آخخخخ. *برگه هاشو از روی زمین جمع کرد سرشو بالا اورد که به ستونی که خورده بود بهش نگاه کنه* بکهیون : اوه ببخشید . *دستشو آورد جلو که بلندش کنه* سهون و چانیول از خنده ولو شده بودن . کای شیطون نگاهشون میکرد ...

۲ آذر 1398
3K